Statister behandlas orättvist i svensk film och tv

Debatt
PUBLICERAD:
När public service-företagen anlitar andra bolag för att göra deras produktioner anser jag att beställarna ska vara ansvariga om inte avtalen hålls och vi statister ska ha en rimlig ersättning enligt Teaterförbundets minimikrav, skriver Tommie Hansson.
Foto: Statistföreningen
Jag anser att när våra politiker fattar beslut om filmstöd så ska även statisterna i produktionen erhålla minst Teaterförbundets minimikrav, skriver Tommie Hansson.

Den 28 januari arrangeras Sveriges största filmgala Guldbaggegalan. Under kvällen kommer det att delas ut 19 Guldbaggar, men ingen går till en statist.

Statister, som är den största gruppen inom filmbranschen, behandlas oerhört orättvist. När produktionsbolag erhåller filmstöd framkommer ingenting i avtalen om att vi statister bör få skälig ersättning. Produktionsbolagen erbjuder ett arvode som är så nära slavlön man kan komma, det vill säga 200-300 kronor för en heldags inspelning trots att de får filmstöd. De händer ofta att de erbjuder oss en biobiljett eller helt enkelt vill att vi ska statera gratis för en hel inspelningsdag.

Syftet med filmstödet är att stärka svensk film genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé till produktion. Vidare så får vi statister inte bli medlemmar i Teaterförbundet, trots att vi är den största gruppen i filmbranschen. Vi kan tänka oss att ha ett så kallat hängavtal med Teaterförbundet.

I Teaterförbundet finns nästan alla kulturgrupper, utöver statister, och när public serviceföretagen SVT, UR och TV4 ska spela in program och serier ska de följa Teaterförbundets avtal när det gäller ersättningar till de medverkande. När samma företag lägger inspelningarna på produktionsbolag glöms ofta avtalet med Teaterförbundet bort.

De flesta som jobbar med kultur har stora möjligheter att få bli medlemmar i Teaterförbundet. Vill en kulturarbetare bli ordinarie medlem måste några krav uppfyllas först. Konstnärer måste genomgå en medlemsgrundande utbildning innan medlemskap. Andra yrkesgrupper måste ha jobbat minst sex månader inom Teaterförbundets område för att bli medlem.

I somras spelade UR in TV-serien Arkeologens dotter. Baluba som fått uppdraget av UR annonserade efter statister till serien. I annonsen stod att eftersom det var en UR-produktion kunde Baluba inte betala någon ersättning till statisterna. Baluba följde inte det avtal de hade med UR. I deras avtal står att ersättningen för de medverkande inte får vara mindre än vad det står i UR:s avtal med Teaterförbundet.

Detta är ett av många exempel på hur bolagen utnyttjar oss statister. Jag anser att när våra politiker fattar beslut om filmstöd så ska även statisterna i produktionen erhålla minst Teaterförbundets minimikrav. Filmstödet mynnar ju från våra skattepengar och även vi statister betalar skatt. Vi statister bör få ett hängavtal med Teaterförbundet. Ett sådant skulle lösa många problem i filmbranschen. När public service-företagen anlitar andra bolag för att göra deras produktioner anser jag att beställarna ska vara ansvariga om inte avtalen hålls och vi statister ska ha en rimlig ersättning enligt Teaterförbundets minimikrav. Bolagen ska inte kunna lura oss på den ersättning vi har rätt till.

Jag hoppas verkligen att vår nya kulturminister Amanda Lind (MP) kommer att arbeta för att få bort dessa orättvisor. Utan statister – ingen film. Vi befolkar den svenska filmen.

Tommie Hansson

Ordförande, Statistföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.