• lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  24 jan
  -1°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  25 jan
  -3°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  26 jan
  -6°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Socialtjänstlagen måste tillämpas

Debatt
PUBLICERAD:
Byggnadsnämnden verkar enligt plan- och bygglagen, valnämnden enligt vallagen. Det ligger också i sakens natur att socialnämnden verkställer socialtjänstlagen, skriver Per-Ola Larsson.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nog måste det vara lika självklart att socialnämnderna kan överskrida sin budget för att genomföra de viktiga föreskrifterna om barn i socialtjänstlagen så att de får en trygg och värdig uppväxt, skriver Per-Ola Larsson.

Sveriges Television avslöjade den 7 januari hur vissa socialnämnder missköter omsorg om barn som far illa. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar nämnderna och påpekar att de i hundratals fall inte tillämpar socialtjänstlagen. I allmänhet har kommunerna inte budgeterat tillräckligt så att nämnder kan följa lagen.

Men får kommunala socialnämnder underlåta att tillämpa tydlig lag i brist på pengar? Nej. Lagen måste följas. Kommunallagen föreskriver hur underskott ska hanteras i nämndens bokslut.

Det är anmärkningsvärt att välutbildade socionomer och demokratiskt valda socialpolitiker inte förmår tillämpa 5 kap 1 § socialtjänstlagen, som bland annat föreskriver att ”socialnämnden ska i nära samarbete med hemmen verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och förhindra att barn och unga far illa”.

Vidare föreskriver lagen att socialnämnden tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, till exempel kyrkor och idrottsorganisationer, uppmärksammar och verkar för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. Självklart måste socialnämnden upplåta fritidshem och ungdomsgårdar som kan stimulera till en aktiv utveckling.

Som samhällsmedborgare måste vi förutsätta att de demokratiskt valda kommunala nämnderna tillämpar aktuell lag. Byggnadsnämnden verkar enligt plan- och bygglagen, valnämnden enligt vallagen. Det ligger också i sakens natur att socialnämnden verkställer socialtjänstlagen.

Jämför till exempel socialnämndens uppgifter med valnämndens. Socialnämnden ska verkställa socialtjänstlagen, valnämnden ska tillämpa vallagen, som bland annat föreskriver att vallokalen ska öppna klockan 8, 3 valförrättare ska samtidigt vara närvarande i vallokalen och omedelbart efter vallokalens stängning ska rösterna räknas.

Ingen valnämnd skulle på grund av medelsbrist kunna besluta att öppna vallokalen först klockan 12, låta en ensam valförrättare sköta valförrättningen eller skjuta upp röstsammanräkningen till måndagen. För envar är det självklart att valnämnden vid medelsbrist måste överskrida budget för att valet ska genomföras enligt gällande lag.

Nog måste det vara lika självklart att socialnämnderna kan överskrida sin budget för att genomföra de viktiga föreskrifterna om barn i socialtjänstlagen så att de får en trygg och värdig uppväxt. Lag går före budget.

Om en valnämnd slarvar med tillämpningen av vallagen leder det till att Valprövningsnämnden upphäver det lagstridiga valet. Det måste bli lika självklart att Förvaltningsrätten efter överklagande rättar en socialnämnds lagstridiga underlåtenhet att ge barn och unga en trygg uppväxt.

Hur kan en socialnämnd försvara att den inte tillämpar socialtjänstlagen? För oss nämndemän är det självklart att vi i domstolen måste tillämpa bland annat rättegångsbalken och brottsbalken. Hur skulle det annars gå med vår rättssäkerhet?

Per-Ola Larsson

Nämndeman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.