Sänkt skatt för pensionärerna

Debatt
PUBLICERAD:
Den som går i pension efter ett långt arbetsliv ska kunna vara trygg i att den pension man får behålla efter skatt kommer att vara tillräcklig. Så är det inte för alla i dag, skriver Elisabeth Svantesson.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Vårt förslag – som röstats igenom i riksdagen – omfattar istället alla personer över 65 år. Samtidigt höjer vi även bostadstillägget för pensionärer, skriver Elisabeth Svantesson.

Ansträngning ska löna sig. Det gäller inte minst alla pensionärer som varit med och byggt Sverige. Övergångsregeringens budget innehöll förslag om sänkt skatt för de pensionärer med högst pension. Med den borgerliga budgeten som lades fram, och som nu antagits av riksdagen, får nu istället alla personer över 65 år sänkt skatt. Det är bra och rättvist.

Den som går i pension efter ett långt arbetsliv ska kunna vara trygg i att den pension man får behålla efter skatt kommer att vara tillräcklig. Så är det inte för alla i dag. Avgörande för pensionerna på sikt är en starkare ekonomi och fler i arbete. Att sysselsättningen och att antalet arbetade timmar utvecklas väl samt att reallönerna ökar gynnar pensionärernas ekonomi, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt behöver också skatten på pension sänkas här och nu.

I övergångsregeringens budget för 2019 presenterades ett förslag för sänkt skatt för pensionärer. Dock hade det förslaget inneburit att endast de med pension över 17 200 kronor per månad skulle fått sänkt skatt. Det hade gjort att endast hälften av Sveriges pensionärer hade fått sänkt skatt med övergångsregeringens förslag, och att en klar majoritet av alla kvinnor över 65 år inte fått sänkt skatt alls.

Vårt förslag – som röstats igenom i riksdagen – omfattar istället alla personer över 65 år. Samtidigt höjer vi även bostadstillägget för pensionärer. Det är en mycket träffsäker reform för att förbättra för de pensionärer som har de minsta ekonomiska marginalerna.

Vi svenskar lever allt längre, vilket är en fantastisk utveckling. Men det kräver också en förändring i synen på ålder. Sverige har inte råd att säga nej till den resurs som erfarna medarbetares kompetens utgör. Politiken måste tvärtom se till att de som orkar och vill får möjlighet att arbeta längre upp i åldrarna. Många vill stanna kvar ett eller flera år längre på arbetsmarknaden och då ska politiken underlätta för det genom att ge arbetsgivare större möjligheter att ha seniorer anställda. Därför avskaffar vi i och med budgeten för 2019 den, av den rödgröna regeringen införda, särskilda löneskatten för äldre.

Moderaterna värnar ett Sverige som håller ihop. Att de som varit med och byggt Sverige ser att deras ansträngningar lönat sig efter ett långt arbetsliv är en viktig del i att bygga ett samhälle som upplevs rättvist. Med budgeten för 2019 tar vi steg för att fler seniorer ska kunna leva ett aktivt liv och ha ökat inflytande över sin vardag.

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.