Ingrip varsamt med barn

Ledare
PUBLICERAD:
Svårt för utsatta barn.
Foto: Claudio Bresciani/TT
För barnets bästa är ett både ledord och uppdrag i socialtjänstens arbete. Men i onsdagens Uppdrag granskning (SVT 9/1 2019) visades att motsatsen förekommer i allt för stor utsträckning.

Minst 150 barn har farit illa de senaste tre åren, på grund av att socialtjänsten har gjort fel. Programmet har granskat 324 ärenden som omfattar 994 barn hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I brist på insatser från socialtjänsten har omyndiga kunnat fortsätta bli vanvårdade, utsatts för fysisk eller psykisk misshandel och övergrepp. Det handlar också om att socialtjänsten har ingripit och splittrat familjer utan att det har funnits tillräckligt stora skäl för detta.

Det råder ingen tvekan om att socialtjänstsekreterare måste ta svåra beslut. Det är dessutom inte alltid lätt att göra bedömningar vid misstanke om att ett barn far illa. Enligt Uppdrag granskning saknas rätt resurser, rutiner och kompetens. Tre problem som inte enbart finns hos socialtjänsten – även vården och Polisen delar dem.

Allt kan dock inte bortförklaras. Det finns all anledning till att ifrågasätta om socialtjänsten ute i landet även lider av en dos slentrian och behöver bli mer vaken.

Tina berättar i programmet att hennes mamma slog henne och syskonen. Ett av syskonen vände sig till kurator och skolan slog larm till socialtjänsten. Trots det tog det ytterligare tre år innan barnen omhändertogs. Anledningen till dröjsmålet var att socialsekreterarna upplevde hemmet som prydligt och att mamman verkade måna om barnen, men de talade dock inte med syskonen som hade blivit utsatta för misshandeln.

I efterhand går det inte att bortförklara bedömningen med bristande kompetens. Pär Åhdén, chef för Individ och familjeomsorg, på Skellefteå socialkontor säger att personerna som gjorde utredningen inte var några nybörjare, utan två handläggare med lång erfarenhet. Detta pekar på vikten av att socialsekreterare måste vara uppmärksamma och ha öppna ögon, även om de har erfarenhet, för att hindra att fel begås.

Kommunerna har i dag skyldighet att göra Lex Sarah-utredningar vid oegentligheter eller när de ser risker. Om det är allvarligt skall misstagen eller riskerna dessutom rapporteras till Ivo. Det kan ändå finnas en ovilja att uppmärksamma och utreda misstänkta fel på socialkontoren.

Mer än var sjätte kommun har aldrig Lex Sarah-anmält ärenden om barn sedan Ivo bildades 2013. Därtill anser 51 kommuner att det inte har skett några allvarliga missförhållanden eller risk hos dem. I Götene – som svarade att kommunen inte såg några missförhållanden – avled en pojke efter att socialtjänsten inte ingrep, trots att sjukhuset hade en oro för att pappan utsatte pojken för våld.

Det gäller att gå varsamt fram när man väljer att omhänderta eller att låta ett barn stanna i en familj. Inte är det lätt, men en sak är säker: Socialtjänsten har mycket att arbeta med för att garantera att barn och unga växer upp i trygghet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.