Felaktig bild om syn på delade turer

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Mona Birath har i en insändare funderingar kring min syn på delade turer, det vill säga att man har ett arbetspass på morgonen och ett på kvällen.
Mer utredning behövs kring delade turer i vården, tycker Mattias J Fröding (KD).
Foto: Hasse Holmberg / TT

Birath tillskriver mig ett citat jag aldrig uttryckt än mindre skrivit. Citatet är ett utdrag från ett delvis felaktigt referat i VF från kommunfullmäktige i Karlstad den 6 december. Den som är intresserad av en mer fullständig bild av debatten kan gärna gå i på Karlstads kommunshemsida och titta på webbsändningen.

Jag har själv arbetat delade turer inom äldreomsorgen och är väl införstådd med problematiken med dessa. I vård- och omsorgsnämnden har vi arbetat med att försöka minska antalet delade turer men framförallt har vi strävat efter att personalen i större utsträckning ska kunna påverka sina scheman.

Debatten i kommunfullmäktige handlade om ett tilläggsförslag till budgeten från socialdemokraterna om att fasa ut de delade turerna. Problemet med förslaget var att det sannolikt var underfinansierat och att det var oklart vilka konsekvenser det skulle få. Därför la det blågröna styret istället ett förslag om att frågan istället behöver utredas.

Frågor som behöver utredas närmare är, vad det skulle kosta, hur personalen ställer sig, när vi tidigare tillfrågat personalen har inte alla varit positiva då det antagligen skulle innebära att man skulle få arbeta fler helger, liksom vilka planeringsmässiga konsekvenser det skulle få då arbetsbelastningen, framför allt inom hemtjänsten, är högre på morgon och kväll än mitt på dagen och hur detta skulle påverka antalet personal en hemtjänsttagare skulle möta. Idag är siffran 19 olika personer i genomsnitt under en tvåveckorsperiod.

I debatten lyfte jag också att vi idag har lagt ut en del uppgifter som exempelvis hemhandling av mat på externa aktörer för att personalen inom äldreomsorgen ska kunna ägna sig åt det som de är utbildade för. Detta är antagligen uppgifter som behöva återtas i kommunens regi om man tar bort de delade turerna.

Avslutningsvis vill jag säga, även om Mona Birath tyvärr har fått en annan bild, så högaktar jag det arbete som utförs av personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen, arbetet med att stödja och hjälpa människor som tillhör de mest utsatta i vårt samhälle.

Mattias J Fröding

Fram till årsskiftet andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.