Mer lag och ordning i EU

Publicerad:
EU:s fria rörlighet ska inte gälla kriminella. Därför bör Sverige verka för att både Frontex och Europol stärks. Som medlemmar i en union med fri rörlighet kommer också ett eget ansvar, skriver Tomas Tobé och Christian Holm Barenfeld. Foto: Mike Corder/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är inte bara terrorismen som hotar tryggheten i Europa. Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten inkräktar också på våra fria samhällen, skriver Tomas Tobé och Christian Holm Barenfeld.

EU behöver rustas för en ny tid. Hotet från terrorism, gränsöverskridande brottslighet och auktoritära ledares attacker på demokratin måste hanteras. Lösningarna på de här problemen är mer europeiskt säkerhetssamarbete - inte mindre.

Under 2017 dödades fler än 100 personer i terrordåd i Europa. Framförallt var det islamistisk terrorism som slog till skoningslöst mot civila mål. Här i Sverige minns vi alla Rakhmat Akilovs terrordåd på Drottninggatan. Hotet från den globala terrorismen är en realitet som ingen europeisk stat kan skydda sig mot på egen hand.

Det är inte bara terrorismen som hotar tryggheten i Europa. Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten inkräktar också på våra fria samhällen. I Sverige ser vi följderna av detta i form av att vapnen och narkotika smugglas in över gränsen samtidigt som stora mängder stöldgods förs ut.

Samtidigt finns det ett växande hot mot den liberala demokratin, ett hot som kommer inifrån Europa. Framförallt är det utvecklingen i Polen, Ungern och Rumänien som är mycket oroväckande. I dessa länder undermineras domstolarnas oberoende och arbetet med att bekämpa korruption försvåras.

Inför valet till Europaparlamentet nästa år ska Moderaterna förtydliga hur vi ser på EU:s framtida problem i en ny europeisk valplattform. Men redan nu vill vi presentera tre inriktningar kring hur lag och ordning på europeisk nivå ska utvecklas.

• Arbetet för att motverka terrorism måste intensifieras. Ett exempel på samarbete är den Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Sverige avser i nuläget stå utanför samarbetet, men när Eppos befogenheter utvidgas till att även röra terroristbrott bör vi pröva detta förutsättningslöst igen.

• Stöldligor och smuggelnätverk måste bekämpas mer resolut. EU:s fria rörlighet ska inte gälla kriminella. Därför bör Sverige verka för att både Frontex och Europol stärks. Som medlemmar i en union med fri rörlighet kommer också ett eget ansvar. Sveriges bristande gränsskydd behöver rustas upp.

• Rättsstatens principer ska försvaras. Länder som aktivt motverkar den liberala demokratins kärnvärden bör straffas. Antingen genom rättsliga påföljder eller genom minskningar av utbetalade EU-bidrag.

EU:s makt ska visserligen hållas begränsad. Men vi ska inte vara främmande för ett tätare samarbete när det kommer till att möta gemensamma hot.

Tomas Tobé (M)

Kandidat till Europaparlamentet

Christian Holm Barenfeld (M)

Kandidat till Europarlamentet

Artikeltaggar

Christian Holm BarenfeldDebattEPPOEUEuropaparlamentetEuropolFrontexModeraternaRakhmat AkilovTerrorismTomas Tobé

Läs vidare