Hoppa till huvudinnehållet

Psykologkontakt på nätet kan rädda livet på barn och unga

Publicerad:
Förutom att digital vård ofta kan erbjudas direkt när ett barn börjar må dåligt, finns en rad andra fördelar, skriver Martin Forster och Jesper Enander. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi tror att digitala vårdalternativ kan utgöra ett viktigt bidrag till lösningen på problemet med psykisk ohälsa hos barn och unga, skriver Martin Forster och Jesper Enander.

Barn och ungdomars psykiska hälsa har försämrats i decennier utan att vården tillräckligt väl har hängt med. På Kry anser vi att situationen är ohållbar och att det är dags att agera. Därför öppnar vi Sveriges första digitala psykologmottagning för barn och ungdomar.

Sedan ett tiotal år har landstingen i Sverige genomfört satsningar på psykologhjälp till barn och unga inom primärvården. Det är mycket bra, men dessvärre är tillgången på denna hjälp mycket ojämnt fördelad över landet. I många fall får barn vänta i månader på hjälp, om den ens finns. Inget landsting uppfyller heller vårdgarantin för besök hos psykolog inom primärvården. För barn med större behov är situationen i princip lika illa, då endast ett av Sveriges landsting klarat vårdgarantins mål hittills i år.

Samtidigt finns det en rad indikationer på att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat de senaste decennierna. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har den typen av besvär. Antalet ungdomar som vårdats för depression eller ångest har också fördubblats de senaste tio åren.

Ännu dystrare är det faktum att antalet svenskar mellan 15 och 24 år som tar sitt liv har ökat med en procent per år sedan mitten av 1990-talet. Det bekräftas också av rapporter från Bris om att antalet barn som ringer för att prata om självmordstankar ökat lavinartat. Vissa barn och ungdomar som inte får vård för sin psykiska ohälsa riskerar kort sagt att dö. Det är ett smärtsamt men ofrånkomligt faktum.

Hur ska samhället möta dessa utmaningar? Tongivande forskare har betonat att traditionella modeller för vård måste kompletteras med tidiga, förebyggande insatser. Forskning visar att tidiga insatser kan vara avgörande för att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet. Förutom att minska lidandet hos enskilda individer innebär tidiga insatser också en vinst för samhället i stort. Forskarna pekar också på ett stort behov att nå ut till unga på nya sätt, framförallt digitalt.

Förutom att digital vård ofta kan erbjudas direkt när ett barn börjar må dåligt, finns en rad andra fördelar. Det eliminerar problematiken med långa geografiska avstånd till fysisk vård. Många barn och unga är också vana vid att interagera via skärm, vilket kan sänka trösklarna för att söka vård. Det blir dessutom lättare att inkludera fler parter i samtalet, till exempel skolan och båda vårdnadshavarna om de bor på olika håll.

Vi tror att digitala vårdalternativ kan utgöra ett viktigt bidrag till lösningen på problemet med psykisk ohälsa hos barn och unga. Samtidigt måste hela samhället kraftsamla för att rädda liv och skapa förutsättningar för en hållbar folkhälsa. När barnkonventionen snart blir lag, hoppas vi att barns rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård börjar tas på större allvar.

Martin Forster

Leg psykolog, PhD, ansvarig för barnpsykologi på Kry

Jesper Enander

Leg psykolog, Med Dr, chefspsykolog på Kry

Artikeltaggar

DebattInternetKrySjukvård