KDU: Så lyckas vi med integrationen

Debatt
PUBLICERAD:
I Sverige gäller svensk lag. Här förväntas man kunna svenska. Här accepterar vi inte parallellsamhällen, hedersförtryck, isolering och klanmentalitet, skriver Carl Olehäll och Evin Badrniya.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
För att klara integrationsutmaningen krävs inte bara ett systemskifte. Vi måste även prata om de värderingar som inte är valbara. Det är nu eller aldrig som gäller. För att fler människor ska bli en del av det svenska samhället krävs ett tydligt ledarskap, skriver Carl Olehäll och Evin Badrniya.

Sverige har på kort tid tagit emot ett stort antal människor som har sökt sig hit i hopp om en bättre tillvaro. Att lyckas med integrationen av dem som redan är här är vår generations ödesfråga. Om vi misslyckas riskerar en stor del av befolkningen att fastna i ett livslångt utanförskap. Redan i dag tar det i snitt nio år innan ens hälften av de nyanlända kommer in på arbetsmarknaden, enligt siffror från SCB. Nio år. Låt det sjunka in.

Nyligen presenterade Tillväxtverket en rapport som visar att skillnaderna mellan utrikesfödda och infödda svenskar på arbetsmarknaden består. Särskilt utsatta är kvinnor. Något behöver göras. För att ge fler människor möjlighet att förverkliga sina drömmar krävs smarta förslag som utmanar gamla föreställningar. KDU vill därför införa s k introduktionsanställningar, undanta de minsta företagen från arbetsgivaravgiften och avskaffa turordningsreglerna i Las. Detta leder till att fler människor får en fot in på arbetsmarknaden och att det blir lättare att starta och driva företag.

Att få ett första jobb är ett oerhört viktigt steg i integrationsprocessen. Men det räcker inte. Många politiker lägger tyvärr allt fokus där, när vi även bör prata om betydelsen av de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Det är inget man kan vifta bort.

Ett sammanhållet land kräver nämligen en gemensam grund att stå på. I Sverige gäller svensk lag. Här förväntas man kunna svenska. Här accepterar vi inte parallellsamhällen, hedersförtryck, isolering och klanmentalitet. Du som har rätt att vistas här har också rätt att integreras. Denna rättighet får ingen ta ifrån dig. KDU vill därför göra samhällsorienteringen på SFI obligatorisk och införa språktest för den som ansöker om medborgarskap. Vi vill också stärka föreningslivet, som spelar en viktig roll för att skapa möten mellan svenskar med olika bakgrund och ursprung.

För att klara integrationsutmaningen krävs inte bara ett systemskifte. Vi måste även prata om de värderingar som inte är valbara. Detta måste vi ta itu med nu. För att fler människor ska bli en del av det svenska samhället krävs ett tydligt ledarskap. Det är bara då vi har möjlighet att lösa integrationsutmaningen.

Carl Olehäll

Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Evin Badrniya

Integrationspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.