Förtroende förtjänas

Ledare
PUBLICERAD:
Allt tydligare spricka mellan den forna allianskamraterna.
Foto: Hossein Salmanzadeh/TT
Det finns en misstro mot att politiker kan lösa de problem som finns i samhället. Bristen på förtroende lär inte minska under det kommande året. Nu ligger 2019 i sin linda och året lär bära med sig tumult, oavsett om det nalkas nyval eller inte.

För snart två år sedan presenterade Novus en undersökning som visade att åtta av tio svenskar ansåg att politikerna blir allt mer avskärmade från väljarna. Den visade också att nästan lika många trodde att politikerna var mer intresserade av makt än av att lösa politiska problem.

Även den yngre generationen verkar sakna förtroende för svenska politiker. I en undersökning av Ungdomsbarometern år 2017 uppgav 63 procent av ungdomar mellan 15-24 år att de har inget eller litet förtroende för politiska partier. Dessutom höll 46 procent av ungdomarna med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige.

Resultaten från undersökningarna bådar inte gott. Att politikerna har svårt att orientera sig i verkligheten har varit uppenbart i slutet av 2018. De misslyckade försöken med att bilda regering har knappast bidragit till att tilltron till politikernas förmågor har växt.

Den långdragna följetongen om vem som kan bilda regering har bara gjort juluppehåll. Den 14 januari inleder Andreas Norlén en ny talmansrunda och två dagar senare skall den första omröstningen genomföras. Talmannen säger själv att processen senast skall vara klar den 24 januari. Om de politiska låsningarna inte är lösta inom en inte allt för snar framtid går vi mot ett nyval. Det kan tidigast ske i april.

Men oavsett om ett nyval äger rum eller inte, så kommer det nya året att vara turbulent. Sprickan i Alliansen syns allt tydligare. Och de politiska oenigheterna väntas att vara stora. Förhandlingarna i riksdagens korridorer kommer att vara många och långa under det kommande året.

Avsaknaden av en regering överskuggar mycket. Men i maj kommer valet till Europaparlamentet att hållas. Frågan är vilken entusiasm både väljare och politiker kommer att hysa inför valet. Många är nog trötta efter alla turer med att få fram en ny regering.

Trots att rekordmånga röstade i EU-valet 2014 var det bara 48,7 procent enligt Valmyndigheten. Det är visserligen över genomsnittet för samtliga medlemsländer. Men det hade varit önskvärt att fler tog tillfället i akt och utnyttjade sin möjlighet att påverka vilken riktning som unionen skall ha.

EU har en stor inverkan på hur vårt land styrs. Mer än hälften av all lagstiftning som beslutas i riksdagen har sitt ursprung från EU-parlamentet. Men även EU:s budget – där en stor del används för jordbruk och landsbygdsutveckling – påverkar oss.

Blicken bör också riktas mot omvärlden under det kommande året. Under 2018 blev omvärlden allt oroligare. Ryssland aggressioner gentemot Ukraina trappades upp ytterligare, vilket inte är ett gott tecken.

Det finns all anledning för politiker att tänka efter en extra gång inför det kommande året. Utmaningarna äro stora, men respekten för demokratin får inte förloras. Människors tilltro till folkvalda måste öka. I grund och botten måste politikerna att fatta väl genomtänkta beslut som är förankrade i verkligheten. Det kan öka trovärdigheten till det demokratiska systemet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.