Borttaget investeringsstöd minskar byggandet

Debatt
PUBLICERAD:
Men det behöver inte bara byggas mer. Den allra största utmaningen ligger i att bygga så att ”vanligt folk” har råd att efterfråga bostäderna, skriver Helena Frisk.
Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT
Inför en låg, fullt avdragsgill moms på hyran, inför skattefria underhållsfonder, Rot för hyresrätten, stimulansåtgärder så att fler mindre byggföretag kan konkurrera om byggentreprenader, skriver Helena Frisk.

Budgetmotionen från Moderaterna och Kristdemokraterna har vunnit omröstningen i riksdagen. En konsekvens av det beslutet är ett slopat stöd till nyproducerade hyresrätter och avskaffat stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Hittills har 20 000 hyresrätter beviljats investeringsstödet, som bland annat ställt krav på rimliga hyresnivåer. Ungefär samtidigt som budgetmotionen klubbades igenom så kom Boverkets indikatorer på bygg- och bostadsmarknaden. Prognosen är att cirka 54 500 bostäder kommer att påbörjas/färdigställas i år. Men det är en minskning med cirka 20 procent jämfört med 2017. Antalet nya bostäder är långt under det demografiska behovet, som Boverket beräknar till cirka 67 000 bostäder per år.

Länsstyrelsen i Värmland skriver i sin bostadsmarknadsanalys för 2018 att det statliga investeringsstödet till byggande av hyresbostäder haft stor betydelse i Värmland, särskilt på mindre orter. I snitt har bidraget uppgått till 10–15 procent av produktionskostnaden, och i flera projekt har det varit avgörande för att bygget skulle bli av. Enligt Boverket är flera ansökningar i Värmland nu i farozonen, t ex på orter som Årjäng, Sunne och Karlstad.

Men det behöver inte bara byggas mer. Den allra största utmaningen ligger i att bygga så att ”vanligt folk” har råd att efterfråga bostäderna.

Därför ter det sig helt absurd när Moderaterna och Kristdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna, abrupt avskaffar stödet. Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C) skriver i tidningen Byggindustrin att ”det var förhastat och kan komma att få omedelbara konsekvenser för de byggföretag och fastighetsägare som står i begrepp att ansöka, eller kanske redan har ansökt, men inte meddelats ett beslut. Det kan röra sig om 10 000 bostäder som faller mellan stolarna”. Enligt SABO:s vd Anders Nordstrand kommer många planerade byggen att stoppas, medan andra blir betydligt dyrare med högre hyror som följd. Risken finns att det åter blir tomma lägenheter på en del mindre orter.

Detta visar sårbarheten i att vi helt saknar en heltäckande bostadspolitik i Sverige. Det måste till en långsiktig social bostadspolitik grundad i en politisk enighet. Och det är inte nog med att bostadsbristen breder ut sig: Hela systemet med ränte- och Rot-avdrag för de som äger sin bostad gör att orättvisan mellan ägt och hyrt boende ökar. En nyproducerad hyresrätt är uppåt 3 000 kronor dyrare i månaden än en nyproducerad bostadsrätt.

Jag kan konstatera att landets 3 miljoner hyresgäster inte har mycket att hämta i den här statsbudgeten. Det står också klart att en majoritet i riksdagen inte har någon plan för vare sig det framtida bostadsbyggandet, eller hur vi ska få jämlika villkor mellan den som hyr och den som äger. Det blir ännu märkligare eftersom det finns recept på en både mer rättvis och betydligt mer byggvänlig bostadspolitik: Inför en låg, fullt avdragsgill moms på hyran, inför skattefria underhållsfonder, Rot för hyresrätten, stimulansåtgärder så att fler mindre byggföretag kan konkurrera om byggentreprenader. Det senare skulle dessutom skapa en prispress på byggmarknaden.

Släpp snacket om att fri hyressättning (marknadshyror) skulle vara någon lösning. Fokusera på att göra bostaden till en social rättighet och ge befolkningen den bostadspolitik den förtjänar: En bostadspolitik, byggd på block- och partiöverskridande långsiktiga överenskommelser, som har fokus på att skapa bra bostäder till rimliga kostnader.

Helena Frisk

Ordförande, Hyresgästföreningen Region Mitt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.