Bättre folkligt förankrad arkitektur leder till ett vackrare Sverige

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Utfallet från undersökningen talar tydligt för att folk i allmänhet egentligen föredrar klassisk arkitektur snarare än mer modern sådan, skriver Aron Emilsson och Jonas Andersson. (Bild från Strandvägen i Stockholm.)
Foto: Hasse Holmberg/TT
Vi sverigedemokrater bär med oss en förståelse om att klassisk arkitektur uppskattas av många människor i vårt land, vilket vi bland annat ser Björn Sundebys projekt som ett uttryck för, skriver Aron Emilsson och Jonas Andersson.

För ungefär en månad sedan rapporterade SVT Nyheter Småland om IT-företagaren Björn Sundeby som i småländska Växjö kämpat för att få bygga ett nytt stort hus i sekelskiftesstil. Förslaget har under åren mött mycket motstånd lokalt i Växjö från främst delar av arkitektkåren som skrivit protestbrev mot projektet och hävdat att det är ”bakåtsträvande”. Till slut har det nationellt uppmärksammade byggnadsprojektet i varje fall getts klartecken, och ser ut att bli av.

Samtidigt som delar av arkitektkåren bedrivit en kamp mot att uppföra den aktuella byggnaden av ett mer klassiskt snitt, så har projektet hyllats och hejats på från andra håll av rörelser så som Arkitekturupproret med dess omfattande Facebook-grupper med tiotusentals medlemmar. Detta indikerar att det skulle kunna vara så att det finns en diskrepans mellan å ena sidan delar av arkitektkårens åsikter, å andra sidan befolkningens i stort, när det gäller synsättet på mer klassisk arkitektur.

Opinionsinstitutet Yougov och arkitektfirman Adam Architecture har i en undersökning med över 1 000 respondenter kommit fram till bland de tillfrågade att 77 procent föredrar traditionell arkitektur, och att 23 procent föredrar en modern och samtida arkitektur. Undersökningen gick till på så att bilder visades på mer traditionell respektive modern arkitektur, och respondenterna fick välja vilken byggnad de helst skulle vilja se byggas intill ens egen bostad.

Utfallet från undersökningen talar tydligt för att folk i allmänhet egentligen föredrar klassisk arkitektur snarare än mer modern sådan. Även om detta resultat härrör från en specifik undersökning, så borde den eventuella diskrepansen i sådana här frågor mellan de som utformar byggnaderna och befolkningen i allmänhet, göra att åtgärder börjar ses över.

Sverigedemokraterna vill se till att det i Sverige i högre grad byggs det människor i allmänhet faktiskt vill ha. Genom att utreda hur invånarna i Sverige kan ges ett större inflytande över utformningen av arkitekturen i de offentliga miljöer som de vistas i så skulle vi kunna nå ett Sverige som invånarna faktiskt upplever som vackrare.

Vi sverigedemokrater har exempelvis förslag om att införa demokratiskt valda råd i kommunerna, för att påverka utformning av arkitektur och offentliga miljöer. Andra tankegångar som vi har är att låta invånare få möjlighet att tycka till om olika byggnadsprojekt i sina närområden genom att med hjälp av folkbokföringen anordna lokala omröstningar i anslutning till platser för nya projekt, och därefter rösta med hjälp av e-legitimation eller motsvarande.

Vi sverigedemokrater bär med oss en förståelse om att klassisk arkitektur uppskattas av många människor i vårt land, vilket vi bland annat ser Björn Sundebys projekt som ett uttryck för. Med vår politik kommer därför klimatet för den som vill bygga på ett liknande sätt vara mycket mer välkomnande än i dag, och inte minst med stöd av de politiska förslag vi driver för att göra allmänheten mer delaktig i dessa frågor så är vi övertygad om att mer klassisk arkitektur skulle kunna breda ut sig runt om i Sverige. En politik för arkitektur och offentliga miljöer med bättre folklig förankring är vi övertygade om kommer leda till att det Sverige vi bygger också kommer att ses som vackrare av landets invånare, och det är något värt att sträva efter.

Aron Emilsson (SD)

Kulturpolitisk talesperson

Jonas Andersson (SD)

Ledamot i riksdagens kulturutskott

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.