Julafton utan politik

Ledare
PUBLICERAD:
Frisören Goran Eliassi i Kristinehamn klipper hemlösa.
Foto: Ingrid Ramberg
Politikerna har tagit jullov. Förra veckan meddelade talmannen Andreas Norlén att det inte blir ytterligare en statsministeromröstning före jul. Först den 14 januari kommer partiledarna att kallas till en ny talmansrunda.

En ny regering hade inte varit en dålig julklapp. Men julen är det bästa exemplet på att Sverige kan organisera sig utan politiker som blandar sig i. En allt starkare vilja att politisera, inte bara civilsamhället, utan också våra privatliv har under lång tid vuxit fram. Därför är det glädjande att enskilda krafter för att organisera samhället växer fram.

Allra starkast lyser civilsamhället under december. Det är då som den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten eller kommuner, blir som mest synlig. Det bringar hopp inför framtiden – vi klarar faktiskt av att göra saker även när staten inte lägger sig i. I Kristinehamn sträckte frisören Goran Eliassi ut en hand för att hjälpa andra. Den tredje söndagen i advent tog han emot hemlösa i sin salong. Det bjöds på fika och frisering inne i värmen. Hans initiativ för att göra något gott för samhällets mest utsatta borde fler ta efter.

Glädjande nog finns många fler exempel på människor som ställer upp i juletid runt om i landet. I Stockholm ger en medicinsk fotterapeut hemlösa fotvård. I Linköping friserar elever från frisörprogrammet hemlösa och missbrukare. I Malmö anordnar människor ett julbord för personer som är hemlösa. En av initiativtagarna understryker att man inte skall glömma bort att vissa personer saknar värme och mat under julafton (Expressen 19/12).

I takt med att välfärdssamhället har växt fram har civilsamhällets roll i landet minskat. Under 1800-talet betydde enskilda och ideella aktörers initiativ och insatser mycket och för de behövande och de som behövde vård. Det skulle vi kunna lära av i dag. Det var inte ovanligt att människor tog initiativ till att samla in pengar och starta stiftelser för att värna om dem som hade det sämre. Ansvaret för vård och omsorg har inte alltid varit det offentligas uppgift – långt därifrån. Det var då civilsamhället som fick kliva in och ge till de mest utsatta men även om det var långt ifrån tillräckligt.

Kristendomens roll för att hjälpa människor skall inte underskatts. Svenska Kyrkan har hjälpt och hjälper fortfarande människor som är i nöd. Men även väckelsekristna såg på sin tid det som sin uppgift att ta hand om de mindre lyckligt lottade. I mångt och mycket grundar sig dagens vård på de institutioner som kristna startade för över hundra år sedan.

I alla tider har människor velat hjälpa och hyst medlidande för varandra. När stjärnorna tindrar, glöggen hälls upp och skinkan står i ugnen är det enskildas initiativ som gör att de som står ute i kylan kan få en varm jul. Det är en tradition som staten inte kan råda över och som i alla högsta grad är värd att hålla fast i.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.