De tolv vise männen

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Har du en julkrubba hemma? Många av oss har det. Det var faktiskt Fransiskus, det välkända 1200-talshelgonet från Assisi i Italien, som startade traditionen med julkrubba. Fast han gjorde det på riktigt, med verkliga djur och verkliga människor i kyrkorummet.

Och i varje julkrubba har de tre vise männen än idag en självklar plats. Men var de tre? Och varifrån kom de egentligen? Och vilken är egentligen kopplingen till det svenska landslaget i ishockey?

Det är i Bibelns Matteusevangelium som det berättas om de vise männen. Och i vår tradition har de alltid varit tre till antalet. Men i andra traditioner har de varit fyra, sex och tolv. Ja, i Iran finns en plats där de 12 vise männen ska vara begravda.

Den grekiska grundtexten kallar dem för magoi, det grekiska ord som vi än idag använder för magiker. Det står i plural, de är alltså minst två, men Matteus anger inte exakt hur många de var. Dock står det om tre gåvor - guld, rökelse och myrra - och det är härifrån tanken på att de var just tre kommer.

De vise männen kom tidigt att bli ett av de mest populära bibliska motiven att avbilda, och redan i katakomberna kan man se bilder av dem. Ja, den äldsta funna kyrkan i världen, Dura-Europas i nuvarande Syrien (förmodligen byggd redan år 232 efter Kristus), har med en avbildning av de vise männen.

De vise männen var ur ett judiskt perspektiv hedningar och de var därför lätta att identifiera sig med, eftersom majoriteten av de kristna efterhand kom att utgöras av just hedningar. De är dessutom föredömen i texten, eftersom de faller ned och tillber Jesusbarnet.

Tidigt blev det därför viktigt att avgöra varifrån de vise männen kom och vilka de var. Enligt vissa var de från Arabien, enligt andra från Persien, och efterhand kom just persiska kläder att dominera i avbildningarna. På femhundratalet efter Kristus fick de dessutom namn: Kasper, Melker och Baltasar. Kasper avbildas ofta som skägglös och ung, Melchior som en skäggig gammal man, medan Baltasar alltid är mörkhyad.

Kulten kring de tre vise männen och deras reliker kom att bli extra viktig i tyskspråkiga områden under senmedeltiden. Ja, en del historiker menar att Sveriges heraldiska nationalsymbol, Tre kronor, ursprungligen kommer från Köln.

Relikerna från de tre vise männen ansågs nämligen finnas i Köln, vilket medförde att tre kronor kom in som symbol i Kölns stadsvapen. De heliga tre konungarna vördades högt även i Sverige, och många vallfärdade till Köln för att se relikerna. Redan på 1270-talet återfinns Tre kronor på Magnus Ladulås sigill, och på 1330-talet kom det att bli symbol för konungariket Sverige.

Se där vad lite kunskap om evangelierna kan leda till. Så nästa gång du ser Tre kronor spela hockey (kanske redan nu i mellandagarna, då det är junior-vm?), då vet du att det är Kasper, Melker och Baltasar som finns avbildade på tröjan.

De tre kungarna som genom årtusenden varit föredömen för oss just eftersom de valde att falla ned och tillbe Jesusbarnet.

Du återfinner berättelsen om Jesu födelse och de vise männen i Matteus kapitel 1:18 – 2:18.

Om du går på gudstjänst i en kyrka i Karlstads stift under julen, kommer du att få en bok med biskop Sörens samtliga krönikor från Nwt. Gratis.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.