Replik: Verkningsfulla klimatåtgärder behövs, inte symbolpolitik

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Vi tror helt enkelt inte på att vi kommer lösa klimatutmaningen genom t ex subventioner på elcyklar, skriver Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Istället för symbolpolitik måste verkningsfull klimatpolitik få stå i centrum, skriver Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint.

Svar till Anders Andersson (7/12).

Det är bra att Anders Andersson tar sig tid att läsa Moderaternas budgetmotion, däremot är det beklagligt att hans slutsatser landar fel.

Precis som debattören skriver är det en nödvändighet att fossilberoendet ska minska och växthusgasutsläppen likaså. Det är också angeläget att alla länder tar sitt ansvar som man har förbundit sig till genom Parisavtalet. Vi vet att klimatförändringarna inte är geografiskt angränsade utan drabbar oss alla – klimathotet är globalt. Det innebär att vi i Sverige måste möta den på både ett internationellt och ett nationellt plan.

Vi moderater står bakom den överenskommelse som finns, tillsammans med sex andra riksdagspartier, om målet att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Samtidigt är det viktigt att varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta. Vi tror helt enkelt inte på att vi kommer lösa klimatutmaningen genom t ex subventioner på elcyklar. Istället för symbolpolitik måste verkningsfull klimatpolitik få stå i centrum. Detta gör vi genom att stödja vår basindustris omställning, satsa på internationella klimatinvesteringar och införa ett teknikneutralt stöd till laddinfrastruktur för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta. För att nämna några konkreta förslag.

Dock kan vi aldrig gå med på att landsbygden straffbeskattas på grund av att andra länder inte tar sitt ansvar. Det är inte rimligt att bland annat Värmlands landsbygd inte ska kunna konkurrera med våra städer på liknande villkor bara för att avstånden är längre. Det är heller inte rimligt att införa åtgärder som skulle slå mycket hårt mot jord- och skogsbrukets långsiktiga konkurrenskraft.

Vi moderater vet att det går att kombinera minskade utsläpp med en stark tillväxt. Vi har gjort det i regeringsställning tidigare och vi är beredda att göra det igen.

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.