Replik: Inga fakta om klimatet

Debatt
PUBLICERAD:
Den svenske fysikern och kemisten Svante Arrhenius genomförde 1896 en första beräkning av hur människans utsläpp av koldioxid skulle kunna påverka temperaturen på jorden, skriver Björn Nilsson.
Foto: PRB / TT
Ju mera man läser av det som Åström bygger sina resonemang på desto tydligare blir det att det inte är vetenskap i ordets egentliga mening, skriver Björn Nilsson.

Svar till Sture Åström (NWT 6/12).

Klimathotet är verkligt. Sture Åström delar i ett debattinlägg med sig av "fakta". Det passar bra med citationstecken för det är verkligen inga fakta han delger läsarna. Det är en blandning av stort och smått, av osanningar och halvsanningar. Tvärtom vad Åström påstår har korallblekning blivit vanligt. Extremväder har också blivit extremare och vanligare, som till exempel den värme, torka och de bränder som vi upplevde i somras och som också drabbat Kalifornien hårt, för att ta ett par exempel som motsäger Åströms exposé över faktaförnekande.

Att koldioxid är en växthusgas har varit känt i 150 år. År 1859 fann den irländske kemisten John Tyndall att det är vattenånga och koldioxid som står för merparten av värmeabsorptionen i atmosfären. Den svenske fysikern och kemisten Svante Arrhenius genomförde 1896 en första beräkning av hur människans utsläpp av koldioxid skulle kunna påverka temperaturen på jorden.

Ju mera man läser av det som Åström bygger sina resonemang på desto tydligare blir det att det inte är vetenskap i ordets egentliga mening. Man använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. Man rör sig i en annan idévärld än vetenskapen och diskuterar inte på ett vetenskapligt sätt.

Den som vill ha fakta kan läsa IPCC:s senaste rapport från den 8/11. Det är verkligen ett gediget underlag som tagits fram. Drygt 90 författare från 40 länder har bidragit. Det finns över 6 000 vetenskapliga referenser citerade i rapporten och hela 42 000 kommentarer från granskande experter och regeringar har tagits om hand för att man ska kunna gå vidare enligt Parisavtalet och rädda världen från en skenande växthuseffekt.

Björn Nilsson

Lekvattnet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.