Låt klassisk bildning ta plats i skolan

Debatt
PUBLICERAD:
KDU menar att klassisk bildning med inslag av bland annat historia, språk och litteratur behövs för att alla medborgare aktivt ska kunna delta i den svenska demokratin och för att lyckas i arbetslivet, skriver Samuel Dalevi.
Foto: KDU
Att kunna skriva, läsa och ha förståelse om vår historia utgör en stabil grund för elever att stå på och ser till att de inte går miste om tidigare generationers kunskaper, skriver Samuel Dalevi.

En väl fungerande skola är bland det viktigaste som finns i ett modernt land. Trots vikten av bildning i dagens samhälle finns det stora utmaningar med den svenska skolan. Exempelvis har det blivit allt vanligare att svenska elever har svårigheter med att läsa och skriva, vilket är grunden i nästan alla ämnen.

Språkkunskaper är en avgörande del av kunskapsutvecklingen och viktigt för att kunna förstå sig på hur samhället fungerar. KDU menar att klassisk bildning med inslag av bland annat historia, språk och litteratur behövs för att alla medborgare aktivt ska kunna delta i den svenska demokratin och för att lyckas i arbetslivet.

Det behövs åtgärder som återupprättar kunskapsskolan, där läsning stimuleras och en förmåga att göra egna tolkningar uppmuntras, vilket blir allt viktigare när samhället digitaliseras. Att kunna ta till sig och söka information blir en allt större del av våra liv och ställer därför större krav på läsförståelse och vår förmåga att granska information. Därför är litteratur, språk och historia en självklar del av bildning och lärande i både naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.

En undersökning som Lärarnas riksförbund genomförde tillsammans med Svenskt näringsliv visade att goda kunskaper i engelska förutsätts som en självklarhet när svenska företag anställer ny personal. Vidare betonar också många företag att kunskap i fler moderna språk behövs för att kunna utveckla Sverige som exportnation. Utrikeshandel är ofta direkt sammankopplat med kompetens hos företag att kunna kommunicera på ett flertal språk. Språk är grundläggande i många skolämnen och en stark merit i arbetslivet. Därför anser KDU att klassisk bildning bör vara en viktig del av läroplanen.

Aristoteles menade att bildning gör själen rikare. Studerandet av vårt förflutna ger oss kunskaper om vilka vi varit, vad som påverkat oss och varför världen ser ut som den gör idag. Att kunna skriva, läsa och ha förståelse om vår historia utgör en stabil grund för elever att stå på och ser till att de inte går miste om tidigare generationers kunskaper. Exempelvis kan den som studerat upplysningen i historieundervisningen också lättare begripa sig på hur idéströmningar och människovärdet vuxit fram och utvecklats. Det måste finnas gemensamma referenspunkter i samhället, som man kan relatera till och samtala om för att bättre förstå varandra.

Förståelse för sin omgivning skapas genom att granska och lära sig om kultur, historia och samhället i stort, vilket är sammankopplat med klassisk bildning. Det västerländska samhället har vuxit fram under tusentals år. Det har byggts upp på idéer om demokrati, frihet och ansvar som växte fram under en helt annan tid. Klassisk bildning skulle öka förståelsen om vårt samhälle och betona hur demokrati inte kan tas för givet och vad det fyller för syfte. Kunskap i språk och andra humanistiska ämnen ska inte underskattas. I en värld med allt mer internationell kontakt kan den klassiska bildningen aldrig bli omodern.

Samuel Dalevi

Utbildningspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.