Ett nytt hem för unga i Karlstad

Debatt
PUBLICERAD:
Ingen av våra ungdomar i Karlstad ska gå förlorad. Det är i den tidiga tonårstiden vi har störst möjlighet att sätta gränser och tillsammans med dem själva leda dem mot ett bra liv, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Joachim Lagercrantz
Miljön är så hemlik som möjligt. Livet ska vara så vanligt som möjligt, med läxläsning, samtal med vuxna, medhjälp med matlagning och fritidsaktiviteter, skriver Per-Inge Lidén.

De flesta ungdomar i Karlstad lever ett rätt bra liv – men inte alla. Som ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden är jag med och fattar beslut om alla de ungdomar som far illa. En del av dem behöver vi placera på hem för vård och boende, HVB-hem. Det har vi hittills alltid gjort på annan ort. Ibland är det också nödvändigt att byta miljö. Men i vår nämnd har vi beslutat att, för just denna målgrupp, för första gången starta ett sådant hem i egen regi – mitt i Karlstad.

Att vara tonåring är inte enkelt för någon. En del ungdomar kommer dessutom i kontakt med droger, kriminella miljöer, destruktiva äldre kamrater eller miljöer där sexualiteten inte har sunda gränser. Det är då vi i samhället griper in. Ingen av våra ungdomar i Karlstad ska gå förlorad. Det är i den tidiga tonårstiden vi har störst möjlighet att sätta gränser och tillsammans med dem själva leda dem mot ett bra liv. Det är de värda – varenda en.

Vårt hem kommer att ha plats för upp till tio ungdomar mellan 13–17 år. Det är ungdomar som far illa och av olika anledningar inte kan bo hemma – men som ändå skulle må bra av att finnas kvar i de nätverk de har här i Karlstad. Det är ju ändå tillbaka hit de ska efter avslutad behandling.

Det viktigaste med ett HVB-hem är den anställda personalen. Därför har vi varit extra noga och anställt erfarna personer med bred kunskap som är vana att arbeta med tonåringar. De ska handleda, stötta, sätta gränser och bjuda in ungdomarna på en resa mot ett bättre liv. Arbetet handlar om att bygga relationer, vara föredömen, sätta gränser och motivera de unga till goda livsval.

Miljön är så hemlik som möjligt. Livet ska vara så vanligt som möjligt, med läxläsning, samtal med vuxna, medhjälp med matlagning och fritidsaktiviteter. Här spelar kontakter med släktingar, skola och föreningsliv en viktig roll.

Samtidigt med uppbyggnaden av vårt kommunala HVB-hem gör vi också en satsning på fler platser i stödboende – en boendeform för de lite äldre unga som kan bo själva men få bra och nära vuxenstöd när så behövs.

Det lär finnas ett gammalt indianordspråk: ”Det behövs en by för att fostra ett barn”. Jag vet inte om citatet är rätt – men andemeningen är viktig för mig. Alla barn är våra gemensamma barn. Vi vuxna har ett gemensamt ansvar. Så du. Våga möta våra tonåringar – och fråga hur de har det. När du ser någon som far illa – tveka inte att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Vi har kunniga och erfarna socialarbetare. De utreder – och vi fattar beslut om stödinsatser när så behövs. Och nu har vi en ny vårdform – ett hem för unga mitt i stan. Det känns bra.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.