Hoppa till huvudinnehållet

Döden inte på jobbet

Publicerad:
7 av 10 svenska hantverkare uppger att de sällan eller aldrig tar en paus för att säkra att arbetet uppfyller alla säkerhetsbestämmelser.
7 av 10 svenska hantverkare uppger att de sällan eller aldrig tar en paus för att säkra att arbetet uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ingen ska behöva dö på jobbet, ändå händer det. I år har antalet som har dött i arbetsplatsolyckor ökat. Arbetsgivare, men även de anställda själva, kan bryta den negativa trenden.

Antalet personer som har omkommit i olyckor på arbetet har ökat sedan 2015. Då skedde 34 olyckor och i år har hittills 46 personer förolyckats. Vanligt är fall, trafikolyckor och att människor kläms eller att föremål faller över dem.

På arbetsplatser sker det dessutom årligen missöden som leder till sjukfrånvaro – vissa allvarligare än andra. År 2017 inträffade 33 043 olyckor som ledde till just frånvaro från jobbet.

Det är självklart att arbetsgivare har det främsta ansvaret för att förebygga arbetsplatsolyckor. De har en skyldighet att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. De måste också anmäla de mer allvarliga olyckorna och tillbuden till Arbetsmiljöverket. Om en olycka sker har ett företag intresse av reda ut olyckan, så att det inte sker igen.

Naturligtvis är ett dödsfall eller en allvarlig olycka på arbetsplatsen en katastrof för den drabbade och dennas anhöriga. Även för kollegor kan händelsen sätta djupa spår. Därför måste alla vara vaksamma på de faror som kan finnas och arbeta för att motverka allvarliga olyckor – såväl arbetsgivare som arbetstagare.

I många fall kan omtanke och ett vänligt påpekande göra stor skillnad. Exempelvis bör det vara en självklarhet att säga till om en kollega inte använder skyddsutrustningar eller säkerhetsanordningar på rätt sätt.

En ny studie från Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch har undersökt hur hantverkare från tio europeiska länder förhåller sig till säkerhetsåtgärder. De länder som var med i studien var Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Portugal. Undersökningen visar att en fjärdedel av hantverkarna upplever att tiden det tar att följa säkerhetsåtgärder leder till störande avbrott i arbetet flera gånger om dagen. Den attityden är farlig.

Ofta är Sverige ett föredöme när det gäller säkerhet på arbetsplatsen. Men i undersökningen uppger 7 av 10 svenska hantverkare att de sällan eller aldrig tar en paus för att säkra att arbetet uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. Det var sämst bland de tillfrågade hantverkarna från de olika länderna.

Sedan 1950-talet har antalet olyckor minskat drastiskt. Det beror på att arbetsmiljön har uppmärksammats både av anställda och företag. Men även maskiner och utrustning har blivit säkrare under årens lopp. Utvecklingen får inte stanna av.

Ny forskning kan vara en nyckel till att komma tillrätta med problemen. I dag blandas olika discipliner för att hitta nya sätt att arbeta med säkerheten, till exempel genom att arbeta med beteendevetenskap på arbetsplatsen. Men det är framför allt med envis beslutsamhet som antalet olyckor kan minskas.

Ett vaksamt öga kan både arbetsgivare och medarbetare hålla. Arbetsmiljö och säkerhet måste prioriteras. Ingen vill ha olyckor på jobbet – där hör heller inte döden hemma. Ingen ska behöva mista livet på sin arbetsplats.

Artikeltaggar

ArbetsmiljöArbetsmiljöverketBelgienFörsäkringskassanFrankrikeItalienLedareLuxemburgNederländernaPortugalSplendid Research GmbHStorbritannienSverigeTyskland