En nedläggning av Arbetsförmedlingen löser inte integrationen

Debatt
PUBLICERAD:
”Privata utförare presterar generellt sett inte bättre. Det är viss övervikt åt att de snarare presterar sämre”, säger ekonomiprofessor Lars Calmfors (bilden).
Foto: Erik Nylander/TT
Calmfors, en av redaktörerna till antologin, är skarpt kritisk till Centerpartiets förslag om att helt privatisera Arbetsförmedlingen och menar att en sådan reform riskerar att gå snett, skriver Johan Berg.

Centerpartiet vill genomföra århundradets arbetsmarknadsreform. Det har partiet varit tydliga med ända sedan deras förslag presenterades i Almedalen föra fyra år sedan och senast i söndagens avsnitt av SVT:s Agenda kunde vi höra Annie Lööf proklamera för reformen, som bland annat skulle innebära en nedläggning och privatisering av Arbetsförmedlingen.

Centerpartiet vill få fler nyanlända i arbete och råda bot på den omfattande arbetskraftsbristen. Två av de andra förslagen som Lööf och Centerpartiet föreslår är därför införandet av inträdesjobb och att avskaffa arbetsgivaravgiften för att bland annat få fler nyanlända i arbete.

Redan i dag kan man dock konstatera att kostnaderna att anställa nyanlända är mycket generösa. Detta i form av bland annat anställningsstöden nystartsjobb och introduktionsjobb, som innebär att arbetsgivare som anställer nyanlända får en subvention motsvarande 2,5 gånger arbetsgivaravgiften respektive 80 procent av lönekostnaden i upp till två år.

Så det stora problemet tycks inte vara att kostnaderna är för höga för att anställa nyanlända. Ett problem är att anställningsstöden varit underutnyttjade, vilket enligt professor Anders Forslund vid IFAU kan bero på ett alltför oöverskådligt system av stödformer. Av den anledningen infördes introduktionsjobb i våras genom en hopslagning av fem anställningsstöd, däribland instegsjobb. Det återstår att se om fler arbetsgivare väljer att utnyttja stöden, som av Forslund framhålls som en effektiv åtgärd för att få utrikes födda i arbete.

Jag delar Centerpartiets och Lööfs problembeskrivning av utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Fler utrikes födda behöver komma i arbete och den omfattande arbetskraftsbristen, där siffror visar att det råder brist inom hela tre av fyra yrken, oroar. För att lösa arbetskraftsbristen är de nyanländas inträde på arbetsmarknaden central, där arbetskraftsutbudet finns. Under 2018-2019 väntas omkring sju av tio jobb gå till de utrikes födda, en grupp som förra året stod för hela jobbökningen inom industrin och där arbetslösheten är mer än hela fem gånger högre än bland inrikes födda.

Men att lösningen på de stora utmaningarna ligger i ytterligare privatiseringar av en redan i dag privatiserad arbetsförmedling är intressant. Centerpartiet hävdar att man har lyssnat på experter och forskningen när de utformat sina reformförslag om att lägga ned Arbetsförmedlingen. Den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som Centerpartiet har starka band till och som partiet varit med och grundat, är tydliga i sin antologi Framtidens arbetsförmedling som presenterades i somras: ”Privata utförare presterar generellt sett inte bättre. Det är viss övervikt åt att de snarare presterar sämre”, säger ekonomiprofessor Lars Calmfors.

Calmfors, en av redaktörerna till antologin, är skarpt kritisk till Centerpartiets förslag om att helt privatisera Arbetsförmedlingen och menar att en sådan reform riskerar att gå snett. Så Centerpartiets val att inte ens lyssna på sin egen tankesmedjas rekommendationer, baserade på slutsatser från både Sveriges och Europas ledande forskare, är ytterst anmärkningsvärd.

Men Centerpartiet har bestämt sig. Partiet hade antagligen hoppats på att Foresantologin skulle kunna utgöra ett underlag för att legitimera deras nedläggningsförslag. Men så blev det alltså inte och det spelar nog ingen roll hur många ledande forskare som skulle förkasta Centerpartiets förslag. För de har uppenbarligen redan bestämt sig.

Johan Berg

Arbetsförmedlare och debattör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.