Liberal politik för klimatomställning

Debatt
PUBLICERAD:
Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Därför måste de enorma skövlingar som pågår av världens skogar stoppas, skriver Cecilia Wikström och Said Abdu.
Foto: André Penner/AP
Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, som kan leda till smarta hållbara lösningar som kan spridas världen över, skriver Cecilia Wikström och Said Abdu.

FN:s klimatpanels senaste rapport, IPCC-rapporten, slår fast att med nuvarande globala utfästelser från Parisavtalet beräknas vi, förutsatt att de fullföljs, i bästa fall kunna begränsa temperaturhöjningen till cirka 3.2 grader, enligt FN:s miljöprogram. Rapporten pekar på allvarliga konsekvenser även om vi når Parisavtalets striktaste mål på 1.5 grader och visar att fokus måste vara att uppnå ett globalt nollutsläpp snarast möjligt.

Som liberaler har vi en grundsyn som bygger på att globala, gränsöverskridande problem måste lösas gemensamt. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, som kan leda till smarta hållbara lösningar som kan spridas världen över genom transnationella avtal och frihandel. Här är vetenskapliga framsteg och innovationer nyckeln, samtidigt som digitaliseringen banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Parallellt med detta måste tacklandet av klimatutmaningarna fortsättas att lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras i internationella forum.

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Därför måste de enorma skövlingar som pågår av världens skogar stoppas. Vi måste leverera snabba, drastiska insatser för att rädda haven, världens lungor, som i dag är drabbade av utsläpp, övergödning, nedskräpning och exploatering. Det är dags att införa en koldioxidskatt inom EU för att minska utsläpp från både flyg och bilar och därmed signifikant bidra till att EU:s gemensamma mål kan uppfyllas.

Det nuvarande målet att minska unionens totala utsläpp med minst 40 procent till 2030 är inte i linje med 1.5-gradersmålet och bör höjas. Samtidigt behöver vi en tydlig långsiktsstrategi som ger en klar signal om hur vi bäst ställer om till nollutsläpp i hela EU fram till mitten av århundradet. EU kan också, som världens största biståndsgivare, göra mycket mer än i dag för att stödja projekt runt om i världen som arbetar för en hållbar utveckling.

Sverige fortsätter att göra bra ifrån sig i miljö- och klimatfrågorna, men ensamma kan vi inte påverka klimatets globala utveckling särskilt mycket. Med liberala företrädare i Sveriges nästa regering och mer fler liberala Europaparlamentariker än i dag, kan vi säkerställa att Sverige företräds av politiker som fortsätter att visa vägen för omställningen mot en hållbar framtid. Vi liberaler har insett att det är genom att alla EU:s 28 medlemsländer talar med en röst på den globala arenan som vi kan göra störst skillnad.

På hemmaplan är Liberalerna Alliansens gröna röst. Nu är det dags att göra vår liberala partigrupp Alde till Europaparlamentets gröna röst och Sverige till ministerrådets gröna röst.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Said Abdu (L)

Kandidat till Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.