AP-fonderna måste investera klimatsmart

Debatt
PUBLICERAD:
Vi behöver tillsammans påverka kommunpolitiker, riksdagspolitiker och AP-fondernas styrelseledamöter att leva upp till de mål om den fossilfria framtid riksdagen redan tagit beslut om, skriver Karl Lindeborg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Så länge AP-systemet fortsätter att investera i klimatskadliga verksamheter så används pensionspengarna på ett sätt som direkt strider mot dess syfte, nämligen att trygga framtida generationers välfärd, skriver Karl Lindeborg.

Våra Allmänna pensionsfonder behöver nya direktiv från riksdagen. Flytta pengarna från fossila industrin till hållbara företag – det är lönsamt!

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC talar om en rad åtgärder som behöver ske nu. Vi kan inte vänta. Samhället kräver stora genomgripande livsstilsförändringar för att klara de globala klimatmålen. IPCC är väldigt tydliga med att förbränning av kol, olja och gas måste upphöra.

Det alla bör veta är att våra svenska AP-fonder, som ska trygga framtiden för nuvarande och blivande pensionärer genom sina investeringar också skadar själva framtiden. AP-fonderna är väl ansedda internationellt men AP-fonderna investerar fortfarande miljardbelopp i den fossila sektorn. Den sektor som förstör vårt klimat allra mest. Så länge AP-systemet fortsätter att investera i klimatskadliga verksamheter så används pensionspengarna på ett sätt som direkt strider mot dess syfte, nämligen att trygga framtida generationers välfärd.

Det saknas inte andra investeringsmöjligheter. Hållbara företag finns och behöver flera investerare för att potentialen ska kunna tas tillvara. AP-fonderna kan vara en del av lösningen här men riksdagen behöver säkerställa tydliga regler för att klimatsäkra investeringar för AP-fonderna.

Just nu diskuterar riksdagen AP-fondernas regelsystem och förslag till ändringar. Därför finns nu en möjlighet att uppgradera kravet på hållbarhet när det ska investeras i de företag som ska ge trygghet längre fram. Riksdagen ska färdigställa nya regler som ska gälla för AP-fondernas framtida investeringar. Det som behövs är tydliga direktiv att flytta pengarna till hållbara företag.

Det är inte bara nödvändigt ur ett klimatperspektiv att investera i den hållbara sektorn utan också ekonomiskt lönsamt redan i dag. Dessutom minskar kostnader för vår hälsa och välfärd i framtiden om vi flyttar pengarna nu eftersom kostnader av vår miljöpåverkan ökar, för varje dag vi väntar.

AP-fonderna är några av våra största kapitalförvaltare och har möjlighet att vara drivande i hållbara investeringar. Världens största statliga pensionsfond, den norska oljefonden säger att de hade tjänat 300 miljarder om de lämnat fossila investeringar för tio år sedan. De svenska statliga pensionsfonderna borde lära av Norges misstag.

Vi behöver tillsammans påverka kommunpolitiker, riksdagspolitiker och AP-fondernas styrelseledamöter att leva upp till de mål om den fossilfria framtid riksdagen redan tagit beslut om. Riksdagen måste ge AP-fondernas styrelser i uppdrag att skyndsamt presentera en avvecklingsplan för alla investeringar i den fossila sektorn. IPCC är väldigt tydliga med att det är dags att gå från ord till handling nu.

Karl Lindeborg

Lärare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.