Globala utmaningar kräver globalt gensvar

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Taiwan delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet inom miljöarbete, katastrofförebyggande åtgärder och varningssystem, energieffektiviseringsteknik samt tillämpning av innovativ teknik, skriver Lee Ying-Yuan. (Bild på skyskrapan Taipei 101 under Earth Hour.)
Foto: Chiang Ying-ying
Klimatförändringarna handlar om vår planets överlevnad, och bör inte reduceras till en politisk fråga. Tyvärr har Taiwan länge ignorerats och isolerats av FN och dess underorganisationer. Vi har dock inte låtit oss nedslås av detta, skriver Lee Ying-Yuan.

En fortsatt ökning av utsläpp av växthusgaser runt om i världen har orsakat onormala och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor, torka och katastrofala skyfall. Dessa händelser är inte längre bara abstrakta framtidsscenarier; de sker runt om i världen idag.

De senaste två årens genomsnittliga temperaturer i Taiwan har varit de högsta på 100 år. Sedan år 2017 har mängden nederbörd sjunkit kraftigt, vilket påverkat Taiwans produktion av vattenkraft. Det är ett faktum att denna utveckling har en stor inverkan på miljön och utgör ett allvarligt hot.

Taiwan har i linje med Parisavtalet aktivt uppmuntrat alla aktörer att bidra och arbeta hårt för att minska koldioxidutsläppen. Exempelvis har Taiwan antagit lagen Greenhouse Gas Reduction and Management Act där femåriga mål för koldioxidutsläpp har formulerats. Taiwan har också tagit fram nationella riktlinjer och åtgärdsplanen Greenhouse Gas Reduction Action Plan som fokuserar på sex viktiga områden: energi, tillverkning, transport, bostads- och kommersiell egendom, jordbruk och miljön.

Taiwan strävar efter att fram till år 2050 halvera utsläppen till under 2005 års nivåer genom att sätta ett tak för utsläppsnivåerna, främja gröna finansieringsinitiativ, satsa på fortbildning på lokal nivå, uppmuntra samarbete mellan centrala och lokala myndigheter samt involvera allmänheten.

Taiwan har redan gjort betydande framsteg under de senaste två decennierna beträffande återvinning och återanvändning av resurser. Faktum är att Taiwans återvinningsgrad år 2017 var 52,5 procent, vilken endast överträffades av Tyskland och Österrike. År 2017 var återvinningsgraden av plastflaskor i Taiwan 95 procent och i årets VM i fotboll bar ungefär hälften av de 32 lag som spelade i turneringen tröjor som tillverkats av återvunna flaskor från Taiwan.

Taiwan kommer fortsättningsvis att investera i tekniskt forskning och utveckling samt innovation för att förbättra återvinningen samtidigt som vi bygger integrerade industriella värdekedjor. Målet är att det inte finns något avfall alls (zero waste) och att allt som kan återvinnas återvinns.

Genom att främja hållbarhet kan vi se till att vår planet förblir så unikt vacker och beboelig som den har varit i miljontals år. Alla länder bör delta i denna gemensamma strävan. Taiwan har utvecklats enormt tack vare industrialiseringen och vill nu spela en nyckelroll i att rädda planeten och dess värdefulla ekosystem. Taiwan delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet inom miljöarbete, katastrofförebyggande åtgärder och varningssystem, energieffektiviseringsteknik samt tillämpning av innovativ teknik.

Klimatförändringarna handlar om vår planets överlevnad, och bör inte reduceras till en politisk fråga. Tyvärr har Taiwan länge ignorerats och isolerats av FN och dess underorganisationer. Vi har dock inte låtit oss nedslås av detta utan istället arbetat extra hårt och satt vår tilltro till det konfucianska talesättet att "en man av hög moral kommer aldrig att förbli ensam; han kommer alltid att vinna kamraters stöd".

På ett professionellt, pragmatiskt och konstruktivt sätt kommer Taiwan att söka meningsfullt deltagande i internationella organisationer och evenemang och ta sitt ansvar som medlem i det internationella samfundet. Låt Taiwan ansluta sig till världssamfundet och låt världen välkomna Taiwan till gemenskapen.

Lee Ying-Yuan

Generaldirektör, Myndigheten för miljöskydd, Republiken Kinas (Taiwans) regering

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.