Klimatbesluten i Katowice kan göra enorm skillnad

Debatt
PUBLICERAD:
Skillnaden mellan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader istället för 2 grader kan låta liten. Men effekterna är enorma, som FN:s klimatpanel slog fast för en tid sedan, skriver Jytte Guteland.
Foto: Genevieve Engel/European Union
För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet, vi har både ett ansvar och förutsättningarna. EU kan visa att det lönar sig att gå före och minska utsläppen, skriver Jytte Guteland.

Just nu pågår klimattoppmötet COP24 i Katowice. Det är nu världens länder ska enas om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken. Besluten i Katowice kan göra enorm skillnad för klimatet och för framtiden på vår planet.

Som Sveriges enda officiella förhandlare från Europaparlamentet vid klimattoppmötet känner jag ett stort ansvar. Skillnaden mellan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader istället för 2 grader kan låta liten. Men effekterna är enorma, som FN:s klimatpanel slog fast för en tid sedan. Vid 2 grader kan miljoner människor i kustnära områden tvingas på flykt. Vår tillgång till mat och rent vatten kommer allvarligt hotas samtidigt som ekosystemen bryter samman. Människor riskerar att dö.

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle måste utsläppen minska i alla sektorer. Det medför stora möjligheter i form av nya gröna jobb och hållbar tillväxt, men givetvis finns det också kortsiktiga vinstintressen från fossildrakar och bakåtsträvande politiska krafter som motarbetar stärkta klimatmål. Jag tar fajten mot dem i mitt dagliga arbete i Europaparlamentets miljöutskott och jag kommer att ta fajten också i Katowice.

Vi från Europaparlamentet har ett starkt mandat att driva på och hjälpa världens länder att öka insatserna för att minska klimatutsläppen. Det gäller också EU-länderna och deras eget arbete med att minska sina klimatutsläpp. För att EU:s samlade klimatutsläpp ska läggas i linje med Parisavtalet måste de minska med 55 procent till år 2030.

För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet, vi har både ett ansvar och förutsättningarna. EU kan visa att det lönar sig att gå före och minska utsläppen. Det kan stärka vår konkurrenskraft globalt genom att vara pådrivande för grön teknik och innovationer, precis som Sverige och många svenska företag gör.

Nu krävs politiskt ledarskap och konkret handling. Det är upp till bevis för världens länder att leverera faktiska åtgärder som minskar utsläppen. Annars blir Parisavtalet, som vi var stolta över, bara vackra ord på ett papper i byrålådan.

Jytte Guteland (S)

Europaparlamentariker och förhandlare i Europaparlamentets delegation till COP24

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.