Svensk lag mot kärnvapen behövs

Debatt
PUBLICERAD:
Det enklaste av dem att avvärja bör vara kärnvapenhotet då en majoritet av jordens befolkning med största sannolikhet inser det meningslösa med ett vapen som kan förstöra livsbetingelserna för oss alla, skriver Ulf Gustafsson.
Foto: TT arkiv
Internationella nedrustningsförhandlingar och överenskommelser är viktiga, men för att dessa skall bli stabila och över tid hållbara, krävs att varje land tar sitt nationella ansvar och förbjuder kärnvapen så som vissa redan gjort, skriver Ulf Gustafsson.

Kärnvapen tillsammans med klimatförändringarna är de största hoten mot mänskligheten. Båda är tyvärr självförvållade. Det enklaste av dem att avvärja bör vara kärnvapenhotet då en majoritet av jordens befolkning med största sannolikhet inser det meningslösa med ett vapen som kan förstöra livsbetingelserna för oss alla.

Problemet är våra politiska ledare, militärer, envåldshärskare och diktatorer som agerar efter personliga ambitioner. Antalet kärnvapenstater ökar, de befintliga kärnvapenstaterna utvecklar nya varianter, ingångna nedrustningsavtal ifrågasätts och nya hamnar i långbänk.

Internationella nedrustningsförhandlingar och överenskommelser är viktiga, men för att dessa skall bli stabila och över tid hållbara, krävs att varje land tar sitt nationella ansvar och förbjuder kärnvapen så som vissa redan gjort. Det är en enkel men så viktig handling som skulle spegla de flesta människors intresse.

Den 26 oktober fick Sveriges 349 riksdagsledamöter en uppmaning att föreslå en komplettering av Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet: Inledande bestämmelser 1§ kompletteras med punkt 5. ”hantering av kärnvapen”. Därefter får 3§ ett nytt första stycke:

”Det är förbjudet att till Sverige införa kärnvapen eller delar till eller utrustning för hantering av kärnvapen. Det är förbjudet att i Sverige framställa eller förvara kärnvapen inklusive delar till eller utrustning för hantering av kärnvapen. Det är förbjudet att i eller ifrån Sverige spränga eller avfyra kärnvapen.”

I skrivande stund har fyra riksdagsledamöter svarat på min uppmaning. En hänvisar till en redan lagd motion (från september 2016 som avslogs i våras), två var positiva till mitt initiativ och ytterligare en menade att det är bättre att arbeta internationellt.

Jag förstår att just nu har riksdagsledamöterna fullt upp med regeringsbildandet, men detta är en så enkel och avgränsad fråga som varken behöver ”kosta” i form av arbete, utredningar eller opinion. Tvärtom bör denna tydliga lag förenkla arbetet i framtida förhandlingar och stärka politikernas förtroende hos allmänheten.

Jag kommer att fortsätta att uppmana våra riksdagsledamöter och jag uppmanar dig som läser detta att skriva, ringa eller mejla till dem och kräva en svensk lag mot kärnvapen nu.

Ulf Gustafsson

Pensionär

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.