Regeringen gör inte tillräckligt – stärk svensk beredskap

Debatt
PUBLICERAD:
Dagens system är föråldrat, ineffektivt och opålitligt. SMS-funktionen som skulle bredda möjligheterna för myndigheterna att meddela allmänheten om viktig information garanterar inte att mottagarna alltid nås, skriver Patrick Benabou och Marlene Lund Kopparklint.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Med EU Alert garanteras alltid att informationen oavbrutet når mottagarna samtidigt som risken för spridning av falsk informationen minskar drastiskt, skriver Patrick Benabou och Marlene Lund Kopparklint.

Sverige har under de senaste åren visat att dess beredskap varit allt för undermålig mot både inre och yttre hot. Vid naturkatastrofer, såsom årets skogsbränder, eller ett terrorattentat är varje sekund avgörande för både allmänheten och drabbade. Svensk beredskap måste prioriteras högre ifall vi på riktigt ska klara av framtida attacker, hot samt underlätta räddningsinsatser av exempelvis bortförda barn.

European Public Warning Service, eller EU Alert, är ett system som används av flertalet europeiska länder med ursprung från det amerikanska nödmeddelande systemet, Amber Alert. Systemet togs fram för att underlätta sökandet av bortförda barn, men har sedan utvecklats till ett effektivt och stabilt alternativ för myndigheter att meddela eller varna medborgare inom ett visst område angående samhällskritisk information, direkt via mobiltelefon.

Försvarets materielverk fick under år 2012 i uppdrag att utvärdera vilket system som skulle implementeras för att förbättra myndigheternas kommunikationsmöjligheter till allmänheten och föreslog därefter att en enklare SMS-funktion skulle kunna läggas till de redan befintliga systemen; Hesa Fredrik och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Detta rekommenderades vara ett tillfälligt alternativ då man ansåg att funktionaliteten i systemet EU Alert för tillfället inte fanns i alla mobiltelefoner.

Rekommendationen för den tillfälliga implementeringen var från 2012. Samma år blev EU Alert en obligatorisk del av alla telefoner med operativsystemen Android, iOS samt Windows 10, varpå täckningsgraden uppgick till 80 procent av personer i området över 12 år. I Sverige valde vi istället att så sent som den 1 juli 2017 implementera möjligheten att utökat använda VMA via SMS.

Dagens system är föråldrat, ineffektivt och opålitligt. SMS-funktionen som skulle bredda möjligheterna för myndigheterna att meddela allmänheten om viktig information garanterar inte att mottagarna alltid nås av informationen då funktionen förlitar sig på mobilnätet. Dessutom har man lämnat en öppen dörr för terrororganisationer eller stater som Ryssland att enkelt sprida falsk information som kan skapa förvirring och åsamka allmänheten stora skador vid extraordinära händelser. Med EU Alert garanteras alltid att informationen oavbrutet når mottagarna samtidigt som risken för spridning av falsk informationen minskar drastiskt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i närmare tio år drivit frågan om implementeringen av EU Alert. Enligt myndigheten skulle det kosta cirka 40-50 miljoner kronor att ersätta dagens system med EU Alert, vilket är en bråkdel av kostnaden som uppstår vid nödsituationer såsom bortförda barn, skogsbränder eller terrordåd om kommunikationen från myndigheter och regering är bristfällig och långsam.

Fler än 20 europeiska länder använder sig av EU Alert för att skydda våra barn och unga, Sverige är inte bland dem. Japan och USA har avancerade kommunikationssystem för att varna för naturkatastrofer som går ut till alla kompatibla telefoner i riskområdet. I Sverige har vi en mistlur från 1930-talet som enbart når tätorterna samt en hemsida där man själv får söka information (krisinformation.se). Det låter inte som beskrivningen av ett modernt land som sätter medborgarnas säkerhet först.

Patrick Benabou (M)

Distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet, Värmland

Marlene Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot, Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.