Moderatbudget utan hållbara klimatvisioner

Debatt
PUBLICERAD:
Moderaterna vill ta bort den tvåprocentiga automatiska årliga skatteökningen av bensin- och dieselpriset med hänvisning till att den drabbar glesbygden. Ska alla svenskar slippa höjd drivmedelsskatt för att ett fåtal bor på landet, undrar Anders Andersson.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Även om bilen är nödvändig är det rimligt att beskatta miljöbelastande konsumtion extra för att undvika onödig överkonsumtion, skriver Anders Andersson.

I helgen (1-2 dec) inleddes FN:s klimatkonferens COP24 i polska Katowice, vars syfte är att konkretisera Parisavtalet och förhandla fram regler för hur utsläppen av växthusgaser globalt ska minska. Det är passande att konferensen hålls i Polen, där 85 procent av elproduktionen är fossilbaserad. Polen är dock i ”gott sällskap”, eftersom många av världens länder baserar en stor andel (i snitt 66 procent 2014) av sin elproduktion på fossila bränslen.

Fossilberoendet gör det sannolikt svårt att enas om regler för hur utsläppen ska minskas. Självklart kan exempelvis Sverige, som gynnas av mycket vattenkraft, kärnkraft och biobränsle och en praktiskt taget fossilfri elproduktion, inledningsvis åta sig strängare utsläppsregler än kolberoende Polen. På sikt måste dock alla länder bära sina kostnader och bidra till att utsläppen minskar.

Också Sverige, för även om vi är gynnade när det gäller elproduktion genererar våra transporter och vår (importerade) konsumtion relativt stora utsläpp av koldioxid per person. Därför blir jag besviken när jag läser Moderaternas budgetmotion för 2019 – Sverige ska hålla ihop. Den saknar nästan helt konkreta förslag på åtgärder som minskar utsläppen. Tvärtom vill motionen göra det billigare att släppa ut!

Moderaterna vill ta bort den tvåprocentiga automatiska årliga skatteökningen av bensin- och dieselpriset med hänvisning till att den drabbar glesbygden. Ska alla svenskar slippa höjd drivmedelsskatt för att ett fåtal bor på landet? Även om bilen är nödvändig är det rimligt att beskatta miljöbelastande konsumtion extra för att undvika onödig överkonsumtion. Vill man värna om både landsbygd och miljö är sannolikt selektiva reseavdrag en bättre lösning.

Även flygskatten ska bort med hänvisning till internationell konkurrenskraft och att Moderaterna vill invänta globala lösningar. Tills vi är där har några länder valt att åtminstone föregå med gott exempel och i någon mån begränsa flygresandet.

Moderaterna vill inte införa en vägslitageavgift för lastbilar med hänvisning till att den drabbar landsbygden. Avgiftsbeläggs endast större vägar och om avgiften kompenseras med en sänkning av arbetsgivaravgiften gynnas snarare svenska åkeriföretag av en vägslitageavgift.

Moderaterna vill sänka inkomstskatten och införa ett utökat jobbskatteavdrag för att utbildning ska löna sig, samt för att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Förutom att skattesänkningar riskerar att ytterligare öka de ekonomiska klyftorna finns inget som tyder på att värnskatten får färre att utbilda sig; intagningspoängen till attraktiva utbildningar är fortfarande hög. Sänkta arbetsgivaravgifter kan skapa fler jobb än sänkta inkomstskatter, som dessutom riskerar att öka vår privata överkonsumtion.

Moderaterna vill utöka Rut-avdraget för tjänster i bostaden. Fler ”enklare” jobb alla inkomstgrupper kan utnyttja skapas om lönekostnaden sänks för alla hantverksyrken som inte nödvändigtvis är kopplade till hemmet. Blir det billigare att gå till skomakaren, tapetseraren, cykel- och bilverkstaden, skräddaren, frisören o s v gynnar det dessutom utvecklingen av ett hållbarare samhälle. Därför är det bättre att ersätta Rot- och Rut med sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt moms på tjänster.

Moderaternas visionslösa budget kommer förhoppningsvis att få konkurrens av mittenregeringens mer kreativa och framtidsinriktade budget i slutet av året, där miljö och arbete står i fokus och där budgeten verkligen visar att vi är på väg mot ett hållbarare samhälle.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.