Hoppa till huvudinnehållet

Utveckla Karlstad till en hälsokommun

Publicerad:
Även i stadsmiljöerna behöver vi öppna landskap för att må bra. Bygg vidare på ”Friska Karlstad”. Utveckla friluftsområdet Skutberget utan stängsel och Muminland, skriver Jörgen Lenz.
Även i stadsmiljöerna behöver vi öppna landskap för att må bra. Bygg vidare på ”Friska Karlstad”. Utveckla friluftsområdet Skutberget utan stängsel och Muminland, skriver Jörgen Lenz. Foto: Fredrik Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Istället för att ha 100 000 invånare som mål måste Karlstads politiker tänka om. Tänk om vi skulle utropa Karlstad till Sveriges första hälsokommun, skriver Jörgen Lenz.

I Karlstad finns det två organisationer som är sprungna ur tanken att bevara och utveckla Skutberget utan ett Muminland. Den första som bildades var Skutbergets Wenner som startade sommaren 2017. Föreningens syfte är att främja Skutbergets potential som ett område för fysisk aktivitet, rekreation, lärande och socialt umgänge. Allt i enlighet med områdets skapare, Anders Forsells framsynta ursprungsvision.

Senare bildades organisationen Värna Skutberget. Genom Värna Skutberget bildades under 2018 Karlstadpartiet Livskvalitet. Ett parti som tyvärr har och har haft många födslovåndor. Skutbergets Wenner är en förening som jobbar ideellt, utan några politiska förtecken.

Både Skutbergets Wenner och Karlstadpartiet Livskvalitet arbetar var för sig, för att bevara och utveckla Skutberget fritt från ett inhägnat Muminland. Ett öppet Skutberget utan stängsel är ett viktigt inslag i ett hälsosamt Karlstad.

Nu efter valet väcktes ett litet hopp om att Karlstads politiker håller på och vänder om, tänker mer på en framtid för människor och natur. Miljönämnden har sagt nej till ett ytterligare köpcentrum på Monsénberget. Världen förändras just nu fortare än vad man har kunnat förutspå. Människor handlar alltmer över nätet. Butiker utvecklas till skyltfönster, dit köpare går och provar sin vara för att sedan göra sina inköp över nätet.

Istället för att ha 100 000 invånare som mål måste Karlstads politiker tänka om. Tänk om vi skulle utropa Karlstad till Sveriges första hälsokommun. Enligt den senaste offentliga rapporten får svenskarna allt sämre kondition och hälsa. För några år sedan kom det en rapport som visade att de som åker buss till jobbet hade bättre kondition än de som åker bil. Mer rörelse ger bättre hälsa.

Vi behöver miljöer som stimulerar till rörelse och utevistelse. Öppna stadsmiljöer, parker, strövområden och stadsnära skogar är viktiga för att vi människor skall må bra och ha hälsan. Numera kan få man ”recept” på att vistas i naturen.

Ni nyvalda politiker kan välja en ny väg för få Karlstad att växa. Utropa Karlstad till en hälsokommun! Bygg nya miljöer som stimulerar våra innevånare att röra sig, att vistas utomhus och möta varandra. Bygg inte dessa förtätade betongcentra som i inre hamn och vid Karlstads varvsområde. Även i stadsmiljöerna behöver vi öppna landskap för att må bra. Bygg vidare på ”Friska Karlstad”. Utveckla friluftsområdet Skutberget utan stängsel och Muminland.

En kommun som satsar på goda miljöer, friskvård och hälsa är en attraktiv kommun. Den satsningen kommer att generera företagsetableringar av annan art än köpcentra och Muminland. Ett hälsosamt och friskt Karlstad är ett Karlstad för framtiden. Utveckla hela Karlstad i Anders Forsells anda.

Jörgen Lenz

Vän av Karlstad

Artikeltaggar

DebattJörgen LenzKarlstadKarlstadpartiet LivskvalitetMuminSkutbergetSkutbergets Wenner