Släta inte över läkarbristen

Ledare
PUBLICERAD:
Brister om brister.
Foto: isabell Höjman/TT
Värmland har för många dyra hyrläkare och vid årsskiftet skall det införas ett hyrläkarstopp. Inför omställningen har en kommunikationsplan skickats ut för att ge vägledning om hur vården bör tala med patienter och medarbetare. I den står det bland annat att personalen inte skall tala om för patienten att den inte får någon tid till läkaren eftersom landstinget har satt stopp för hyrläkare eller att arbetsbelastningen är hög.

Istället skall kommunikationen vara tillrättalagd. Medarbetarna uppmanas att säga till patienten att den kommer att få tid men det kan dröja något och att de alltid prioriterar patienternas medicinska behov. Dessutom skall medarbetarna inte tala om hyrläkarstoppet och den höga arbetsbelastningen.

Syftet med kommunikationsplanen är att inte ingjuta oro hos patienten. Det landstinget vill förmedla är trygghet. Men att skönmåla kommer inte lösa bristen på vårdpersonal. Risken är att landstinget sår frön till en tystnadskultur. Det gynnar varken organisationen, tilliten eller patientsäkerheten. Värmlands läkarförenings ordförande Christofer Lindholm har en poäng när han säger att: ”Det är olyckligt att man från ledningens sida skickar ut något sådant här till medarbetarna. Vi har ju en yttrandefrihet som jag tycker blir påverkad.”.

Det går heller inte att kommunicera bort att det är svårt att rekrytera och behålla personal. Det landstinget borde göra är att skapa en god arbetsmiljö för att locka och behålla personal. Att behålla dem som redan arbetar inom vården är viktigt. Det är genom deras kunskap och erfarenhet som vården kan fungera.

Hyrläkare i vården är dock ett dilemma. Kostnaderna för dem är många gången höge än för anställd personal. Att även kontinuiteten kan brista mellan läkare och patient är ett problem som kan leda till försämrad vårdkvalitet. Det är alltså positivt att användningen av hyrläkare minskas. Samtidigt kan inhyrd personal i många fall vara en nyckel till att kunna erbjuda vård.

I Norrbotten fick man stänga vårdplatser på grund av att de inte längre hyr in sjuksköterskor, efter att ett stopp hade införts (Dagen Medicin 7/11). Nu står Värmland inför ovissheten: Kommer stoppet av hyrläkare innebära att vårdplatser måste stängas och att köer bildas?

Ett försök att få bättre kontinuitet till ett lägre pris gjordes i september. Då startade en upphandling för att skriva längre kontrakt med läkare och psykologer som har egna företag. Även om idén är god så var intresset svalt för upphandlingen. Det kom bara in ett anbud som uppfyllde kraven. Detta visar vilka utmaningar det finns att få fram vårdpersonal (NWT 11/9).

Att tala sanning borde alltid löna sig. En kommunikationsplan kan inte kommunicera bort att det saknas personal. Patienter borde känna sig oroade över att det saknas personal och arbetsbelastningen är hög. Det är trots allt det som kan påverka att god vård ges i tid.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.