Hoppa till huvudinnehållet

Tänd ett ljus för klimatet

Publicerad:
Låt oss tända ett ljus för ett bättre klimatarbete på hemmaplan, i kommunen, i Sverige och globalt, skriver Mattias Goldmann.
Låt oss tända ett ljus för ett bättre klimatarbete på hemmaplan, i kommunen, i Sverige och globalt, skriver Mattias Goldmann. Foto: Chiang Ying-ying/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De som har samma eller högre mål som de nationella är en del av lösningen, de som har lägre eller inga klimatmål är en del av problemet, skriver Mattias Goldmann.

I morgon söndag är det första advent, men också första dagen på FN:s klimatmöte COP24. Låt oss tända ett ljus för ett bättre klimatarbete på hemmaplan, i kommunen, i Sverige och globalt!

Hela världen kommer till FN:s klimatmöte med IPCC:s varningssignaler ringande i öronen. Vi måste snabbt kraftigt minska de klimatpåverkande utsläppen för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1.5 grader över förindustriell tid. Annars närmar vi oss en tröskel där klimatförändringarna blir självförstärkande och mycket svåra eller omöjliga att hejda. Därför är klimatmötet så väldigt viktigt; formellt endast till för de förhandlande parterna, men reellt ett fantastiskt tillfälle för oss alla att göra verklig skillnad för klimatet, på olika nivåer:

1. Nationellt. Sverige kommer till COP med världens tuffaste och bredast förankrade klimatmål. Till år 2030 ska vi nå en fossiloberoende fordonsflotta med 70 procent minskad klimatpåverkan jämfört med 1990, och år 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara noll. Bakom målen står alla riksdagspartierna utom SD, vilket lägger en mycket stark grund för svenskt ledarskap.

2. Regionalt. Regioner och landsting har det offentliga ansvaret för det viktigaste vi har – vår hälsa. Klimatkopplingen blir allt tydligare i takt med att extrem hetta drabbar allt fler hälsomässigt, men också när alltfler sjukdomar vi tidigare sett som tropiska nu drabbar oss. Det ger ett unikt ansvar men också en väldig chans att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågorna, helt enkelt för att den nu angår oss alla i vardagen.

3. Lokalt. Fores studie visar att det som avgör om en kommun är framgångsrik och ledande på klimatområdet inte är partier, ekonomi eller befolkningsmängd utan individuellt driv – alla kan leda omställningen. När Sverige vill bli den permanenta världsutställningen för klimatlösningar, behöver vi kommunalt ledarskap, med en chans för offensiva kommuner att ta för sig.

4. Näringslivet. När Sverige ska ta täten för klimatomställningen, är företagens medverkan central. De som har samma eller högre mål som de nationella är en del av lösningen, de som har lägre eller inga klimatmål är en del av problemet. Varje styrelserum, ledningsgrupp och medarbetare bör inse fördelarna av att leda utvecklingen; ökade marknadsandelar, bättre möjligheter att få offentligt stöd, lättare att behålla och attrahera strategisk personal och mycket annat.

5. Du själv. Vi ser ett ökande och glädjande engagemang för att hejda klimatförändringar. Skolungdomar strejkar mot att deras framtid hotas, studenter vägrar jobba i klimatvidrig verksamhet, pensionärer vill lämna en bättre framtid efter sig - och alla kan bidra genom att aktivt välja klimatsmartare produkter och tjänster.

Klimatarbetet måste ta fart på alla nivåer. Låt första advents tända ljus och öppnandet av FN:s klimatförhandlingar bli den drivkraft vi väntat på!

Mattias Goldmann

Vd för tankesmedjan Fores

Artikeltaggar

DebattFNForesIPCCKlimatMattias GoldmannSverige