Vem ska kopplas bort?

Ledare
PUBLICERAD:
Förblir tyvärr stängda.
Foto: Adam Ihse/TT
Kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer inte att startas upp igen. Det meddelade Vattenfalls vd Magnus Hall under Dagens Industris energikonferens i onsdags (28/11).

"Vattenfall har startat upp ett helt momentum för att hantera avvecklingen", säger han. En omvändning är därför inte möjlig. Kommer kärnkraften att utvecklas eller avvecklas? "Den kan vara en del av försörjningen, men att investera i ny kärnkraft är för dyrt och det är inte det system vi kommer välja i nästa steg", var hans svar.

Beskedet är både beklagligt och talande. Kärnkraften är en oundgänglig del av energiproduktionen. I synnerhet om målet är att ha en fossilfri energiproduktion. FN:s klimatpanel IPCC har påtalat att kärnkraft behövs för att klara utsläppsmålen. Dessutom börjar det visa sig att bortfallet från kärnkraften nu leder till energibrist i Sverige. Allt fler har varnat för just detta. Nyligen tvingades Sverige tvingas köpa el från utlandet, rapporterar Sveriges Radio (29/11). Det berodde på en köldknäpp och att prognoserna slog fel, samtidigt som reaktorn Ringhals 1 inte hunnit starta upp efter en översyn.

Men konsekvenserna av elbristen kan bli än mer allvarliga. Pernilla Winnhed, vd på branschorganisationen Energiföretagen, har påtalat att elsystemet blir allt mer ansträngt och leveranssäkerheten blir svårare att garantera. "Finns det inte tillräckligt med el kan Svenska kraftnät planera in kortare nedsläckningar av delar av elnätet, så kallad roterande bortkoppling", säger hon.

Att vi är i en situation där elnät kan släckas ned är allvarligt, men inte förvånande. Anledningen till energibristen är att kärnkraften står för en allt mindre del av energiproduktionen. Det beror på politiska beslut. Kärnkraften och vattenkraften har belagts med allt högre krav och höga skatter. Samtidigt har solkraft och vindkraft subventionerats med statliga medel. På så sätt har de marknadsmässiga förutsättningarna att investera i kärnkraft försvunnit. Den avvecklade effektskatten på kärn- och vattenkraft var ett steg i rätt riktning, men uppenbart inte tillräckligt. Ringhals reaktorer läggs ned och fler riskerar att följa med dem, utan att nya tillkommer.

En vanlig reaktion från konsumenter när elpriserna går upp är att kritisera passiva politiker. Men att elpriserna styrs av marknaden är en försäkring för att el ska kunna levereras. En lika vanlig reaktion från politiskt håll är att marknaden måste göra bedömningen kring om det är värt att investera i kärnkraft. Problemet är att marknaden sedan länge är styrd av politikerna. Att först göra det marknadsmässigt ohållbart att investera i kärnkraft och därefter ”lämna över till marknaden” att avgöra kärnkraftens framtid är inte att ta politiskt ansvar.

För att trygga elförsörjningen så måste det till ett politiskt engagemang, och givet de stora investeringar som krävs så har staten också ett ansvar för att dessa kan bli gjorda.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.