Fortsatt fördel aktier året som kommer

Ekonomi
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det har varit ett minst sagt turbulent år på börsen. Efter en riktig rivstart på året med kraftiga kursuppgångar har rörelserna varit stora till följd av politisk turbulens och oro för att konjunkturen toppat. Men är oron befogad?

Stigande räntor, handelskrig och geopolitik har alla bidragit till att sätta skräck i marknaden till och från i år. Visst utgör de risker, men i grunden är världsekonomin fortfarande i god form. I USA är tillväxten hög tack vare omfattande skattesänkningar och investeringar i infrastruktur. För europeisk del ser det något mer dämpat ut. Det handlar dock inte om recession, utan ekonomin växer över trend och ledande konjunkturindikatorer pekar på fortsatt tillväxt, om än inte lika hög som i slutet av 2017.

Kina-tecken

Även i Kina finns tecken på att konjunkturen mattas av något till följd av handelskriget. Den kinesiska regeringen har dock vidtagit en rad åtgärder för att stötta såväl konsumenter som företag, men det dröjer en bit in på nästa år innan det börjar synas i tillväxtsiffrorna.

Rapportsäsongen för tredje kvartalet har bjudit på fina resultat. Vinsttillväxten är stark globalt, med USA i topp. Även i Europa växer vinsterna med tvåsiffriga tal. Men att resultaten var goda hamnade i skuggan av bolagens guidning inför framtiden. Minsta svaghet eller osäkerhet utlöste kursfall, särskilt i högt värderade cykliska bolag och tillväxtbolag. Vi ser oron som något överdriven – men inte oväntad. Turbulens på börsen med jämna mellanrum hör helt enkelt till.

Handelskriget

Den största politiska risken är handelskriget. Det påverkar såväl USA som Europa och Kina, och ju längre det pågår desto mer ökar sannolikheten för att det får kännbara effekter på ekonomin. Vi tror att presidenterna Trump och Xi kommer överens så småningom, men ett färdigt handelsavtal dröjer sannolikt till nästa år.

Att konjunkturen och vinsttillväxten har toppat i världen skapar även det oro. För europeisk del hägrar också tröga Brexit-förhandlingar. Som grädde på moset träter Italien, EUs tredje största ekonomi, med EU om de stora underskotten i statsbudgeten. I USA är centralbanken sedan flera år tillbaka inne i en räntehöjningscykel och till följd av det har 10-årsräntan klättrat en bit över tre procent vilket skakat om marknaden. Vi förväntar oss att Europa under nästa år följer efter med stigande räntor i takt med att Europeiska centralbankens (ECB) första räntehöjning närmar sig. Historiskt har perioder med stigande räntor alltid inneburit ökad turbulens på börsen. De finns inget som talar för att det skulle vara annorlunda den här gången, utan som sparare bör man ställa in sig på fortsatt stora kursrörelser.

Tvåsiffrigt

Större kursrörelser innebär dock inte att börsuppgången är slut. En tvåsiffrig vinsttillväxt ligger i korten globalt även nästa år, och världsekonomin fortsätter att växa. Politiska händelser och stigande räntor kommer att skapa oro från tid till annan, men vår syn är att aktier kommer att ge en högre avkastning än obligationer det kommande året.

Maria Landeborn, Danske Bank, ger privatekonomiska tips i Arbete & Ekonomi under vinjetten Dina pengar.