Nybildade Industriråd Värmland ska minska bristen på yrkesutbildade medarbetare

Debatt
PUBLICERAD:
Vuxna värmlänningar måste även få möjlighet till omskolning och yrkesväxling. Vi vill därför åstadkomma en flexibel lösning med ett regionalt sammanhållet utbildningssystem, skriver Boo Rundquist med flera.
Foto: Peter Nilsson
För att få fler medarbetare till våra industriföretag behöver vi tänka om och få fler vuxna att utbilda sig mot yrken inom branschen, skriver Boo Rundquist med flera.

För att möta hotet om bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin lanseras nu Industriråd Värmland. Fem regionala Yrkescenter med inriktning mot Industri etableras på fem olika platser i länet. Dessa säkerställer att vi får en regionalt sammanhållen yrkesutbildning för vuxna med ett utbildningsutbud som svarar mot industrins behov.

Den värmländska industrin och regionens kommuner har tillsammans med aktivt stöd från Region Värmland antagit uppmaningen från det Nationella Industrirådet.

Måndagen den 11 juni 2018 publicerade NWT en debattartikel från de tre största industriparterna IF Metall, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna där dessa poängterade att yrkesutbildningen i Värmland måste förändras. De utmaningar som beskrevs stämmer väl in på vår verklighet. Utmaningen är faktiskt ännu större än vad som beskrevs.

I dag examineras färre än 100 elever från det industritekniska programmet i länet, medan industrins årliga arbetskraftsbehov är cirka 350. Att rekrytera enbart ungdomar är helt enkelt inte tillräckligt för att täcka industrins behov.

För att få fler medarbetare till våra industriföretag behöver vi tänka om och få fler vuxna att utbilda sig mot yrken inom branschen. Arbetsgivare som kan erbjuda trygg arbetsmiljö, säkra anställningar och bra löner i teknikintensiva internationellt ledande företag, är något vi vet är attraktivt. Vuxna värmlänningar måste även få möjlighet till omskolning och yrkesväxling. Vi vill därför åstadkomma en flexibel lösning med ett regionalt sammanhållet utbildningssystem där studerande och utbildningar hanteras gemensamt i samarbete och fritt sök mellan kommuner, regionala aktörer, arbetsförmedlingen och framförallt industrin.

Vilka utbildningar eftersöks? Och är de gemensamma över hela Värmland oavsett industrigren? Självklart inte! Det finns stora skillnader i länet, men också likheter. Just därför har vi sett det som en ännu större anledning att skapa Industriråd Värmland. För att ge industrin en samlad röst kring det vi kan samordna oss omkring. Och det är mycket. Hur vi skall ta ansvar kring APL-platser, studiebesök, kompetensprofiler, sätta krav och samarbeta med olika utbildningsaktörer, oavsett om det är kommuner, privata utbildningsföretag, yrkeshögskolan eller universitet och högskola. Tillsammans skall vi hjälpas åt i bästa samförstånd för industrins och regionens allra bästa.

De centrala parternas uppmaning har vi tagit på fullaste allvar. Redan under våren 2019 kommer vi se till att det skapas nya utbildningar i länet, anpassade efter industrins kompetensbehov. Industriråd Värmland blir det gemensamma forum som arbetar med behovskartläggning, styrning och utveckling av all industrirelevant utbildning.

Värmland skall även fortsättningsvis vara en stark industriregion. Förutsättningarna för att lyckas är bättre än tidigare och vi ser även möjligheter att sprida Värmlands erfarenheter vidare till övriga län.

Vi är glada över det mycket stora engagemang vi sett, inte bara från oss inom industrin utan även från samtliga 16 Värmlandskommuner, Region Värmland och Arbetsförmedlingen, vilket utgjort de regionala parter som tillsammans byggt det Industriråd Värmland som vi från årsskiftet startar upp. Nu är det bara upp till oss själva att lyckas!

Boo Rundquist

Projektledare, Industriråd Värmland

Thomas Rehn

IF Metall

Magnus Hildebrand

Unionen

Tobias Eriksson

GS-facket

Åsa Barck

Teknikcollege Värmland

Mattias Säfström

Vd, IUC/Stål & Verkstad

Maria Hollander

Vd, The Paper Province

Magnus Bårdén

Vd, Compare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.