Försäkrad budget i Hammarö kommun

Ledare
PUBLICERAD:
Hammarösamverkan presenterar budget.
Foto: Helena Karlsson

Istället för en skattehöjning så kommer den nya styrande blågröna Hammarösamverkan att använda försäkringspengarna från två nedbrända fastigheter för att täcka upp budgethålen nästa år. Dessvärre så har dock ekonomin varit så dåligt skött under tidigare år att det nog blir en skattehöjning 2020 och 20121. Det är inte direkt det besked man önskar sig av borgerliga politiker.

Nu skall man förstås också titta på vad man kan dra ned på inom förvaltningarna, men samtidigt så har alla politiska sidor pekat ut så många heliga kor (som Kulturskolan) att det kommer att bli en oerhört svår uppgift. Men jämfört med andra motsvarande kommuner så har Hammarö ett högre kostnadsläge inom omsorgen, så där borde det gå att hitta besparingar.

Det är ändå bra att kommunen nu har fått en ledning som inser att man faktiskt måste göra något för att långsiktigt lösa problemen. Det har S inte mäktat med.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.