Politikerna svarar om “kaos i Karlstad”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Svar på insändare införd i NWT den 4 november med rubriken ”Sluta skapa kaos i Karlstad”

Benny Nilsson skriver i NWT att Karlstads kommun styrs av antibilaktivister med en dold agenda för kommunens utveckling. Det stämmer inte. Bilen är en viktig del av transportsystemet. För att förbättra trafikflödet och värna om miljön – inte minst när staden växer – är det däremot viktigt att fler får bättre förutsättningar att gå, cykla och resa kollektivt när det är möjligt.

Utgångspunkten för stadsplaneringen är att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer. För att ge plats åt gångbanor, cykelvägar, prioriterade bussgator och nya byggnader i en växande stad som Karlstad är det oundvikligt att vissa befintliga parkeringsplatser i marknivå försvinner. Om ny bebyggelse kommer till inom ramen för projekten Sundsta torg, Haga entré och på Karlagatan kommer nya parkeringsplatser byggas som delvis kompenserar för bortfallet. Fastighetsägare på Färjestad, Rudsberget och andra platser ska anlägga parkeringsplatser för såväl boende som besökare på sina egna fastigheter.

Innan ny byggnation godkänns kontrolleras det både i planskedet och bygglovet att utbudet av parkeringsplatser räcker till utifrån parkeringsnormerna. Det nuvarande antalet offentliga parkeringsplatser i Karlstad är tillräckligt stort för att täcka behovet. Problemet är att bilister ibland har svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Därför ska det införas ett parkeringsledningssystem som ska göra det enklare att finna parkeringsplatser som inte är upptagna.

Ambitionen är att behålla ungefär samma antal parkeringsplatser i framtiden. Däremot kan deras utformning och placering förändras. Framöver kommer parkeringsplatser allt oftare tillkomma i större parkeringsanläggningar vid entréer till centrum. Möjligheten för angöring, handikapparkering och korttidsparkering kommer dock finnas kvar i hela centrum med undantag för gågatorna.

“Ambitionen är att behålla ungefär samma antal parkeringsplatser i framtiden”, men framöver allt oftare i större parkeringsanläggningar, skriver det blågröna styret i Karlstad. Brygguddens parkeringshus i Karlstad är ett sådant exempel.
Foto: Lisa Olaison

Tillsammans vill vi arbeta för en trafiksituation där människor kan promenera, cykla, åka kollektivt och ta bilen. För att de som behöver ta bilen ska kunna göra det med rimliga trafikflöden, tycker vi att det är klokt att människor som har möjlighet kan välja andra resesätt. Ett Karlstad för alla. Det är den politik som står på vår agenda i Karlstads kommun.

Det blågröna styret

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.