Replik: Myten om turordningsreglerna är seglivad

Debatt
PUBLICERAD:
Vår erfarenhet är att tjänstemän mycket sällan undantas från turordningen, vilket också stärker bilden av att turordningsreglerna är högst välfungerande som de är, skriver Magnus Hildebrand.
Foto: Anette Persson
Kompetensen är då alltså avgörande med dagens reglering och det är arbetsgivaren som bestämmer kompetenskraven i kvarvarande befattning, skriver Magnus Hildebrand.

Svar till Arman Teimouri (NWT 6/11).

När det gäller arbetsrätten måste vi vara noga med att prata om hur det faktiskt ser ut och inte måla upp problem som inte finns. Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad där kompetens inte spelar någon roll. Så är inte fallet. Det är en seglivad myt som facken med jämna mellanrum fortfarande får slå hål på.

Förespråkare för ändring av turordningsreglerna argumenterar ofta för att arbetsgivare ska kunna behålla de som de anser är bäst lämpade för arbetsuppgifterna för att stärka företagens konkurrenskraft. Turordningsreglerna ser till att detta inte sker helt godtyckligt. När en arbetsgivare vill säga upp en eller flera arbetstagare på grund av arbetsbrist så har, mycket riktigt, längre anställningstid företräde framför kortare anställningstid. En förutsättning är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som de gör anspråk på. Saknar arbetstagaren tillräckliga kvalifikationer spelar eventuell längre anställningstid inte någon roll.

Kompetensen är då alltså avgörande med dagens reglering och det är arbetsgivaren som bestämmer kompetenskraven i kvarvarande befattning. Ett mycket rimligt sätt att avgöra vem som får behålla jobbet.

Innan turordningen fastställs kan dessutom arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare om arbetsgivaren bedömer att de är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vår erfarenhet är att tjänstemän mycket sällan undantas från turordningen, vilket också stärker bilden av att turordningsreglerna är högst välfungerande som de är. Parternas omställningsavtal innebär också att den som blir uppsagd får stöd att hitta en ny anställning, utbilda sig eller starta ett företag. I gengäld har arbetsgivarna via överenskommelse fått större möjligheter att behålla nyckelpersoner.

Att turordningsregler skulle göra det svårt att anställa finner jag helt ologiskt. Arman Teimouri får gärna utveckla den kopplingen. Att arbetsgivare kan misslyckas i rekryteringar är en annan sak. För att minimera den risken kan man provanställa. En provanställning kan vara upp till sex månader med en uppsägningstid på knappa fjorton dagar upp till en månad beroende på lag eller avtal. Som arbetsgivare bör man se hur lämpad en person är för tjänsten innan ett halvår passerat.

Visst står arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Digitaliseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen tvingar oss att tänka nytt. Det gäller alla, såväl politiker som företag och fackförbund. Så låt oss titta framåt på de lösningar som faktiskt hjälper oss i de utmaningar vi har. Turordningsreglerna är ingen sådan utmaning. Tvärtom, de fungerar utmärkt.

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.