Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Kronofogden kan inte ha en utbredd närvaro

Publicerad:
I direktiven till Servicekontorsutredningen uttalar regeringen att statliga myndigheter var och en för sig inte kan upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet, skriver Christina Gellerbrant Hagberg.
I direktiven till Servicekontorsutredningen uttalar regeringen att statliga myndigheter var och en för sig inte kan upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet, skriver Christina Gellerbrant Hagberg. Foto: Jeanette Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För att klara kompetensförsörjningen långsiktigt behöver vi bedriva en attraktiv verksamhet på respektive ort med bra arbetsförhållanden, möjlighet till utveckling, minimerad sårbarhet och god säkerhet, skriver Christina Gellerbrant Hagberg.

Svar till Åse Classon med flera (NWT 19/11).

Tack för ert engagemang för vår verksamhet

• Regeringens uppdrag avser Stockholm

I arbetet med regeringens uppdrag om ändrad lokalisering tog vi del av de beslut som regeringen fattat om ändrad lokalisering av andra myndigheter. Regeringen har bland annat beslutat att omlokalisera Myndigheten för kulturanalys till Göteborg och delar av Tullverket till Malmö. Vi kan se av regeringens senaste beslut om omlokalisering att inriktningen huvudsakligen är större orter med närhet till högskola eller universitet.

• Bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter

För att klara kompetensförsörjningen långsiktigt behöver vi bedriva en attraktiv verksamhet på respektive ort med bra arbetsförhållanden, möjlighet till utveckling, minimerad sårbarhet och god säkerhet. Det innebär att det ska finnas flera verksamheter på en och samma ort där kompetenskraven är likartade för att göra det möjligt att byta arbetsuppgifter. Falun, Gävle, Karlstad och Sundsvall uppfyller dessa krav bättre än Arvika, Hudiksvall och Mora.

• Vi kan inte ha en utbredd närvaro

I direktiven till Servicekontorsutredningen uttalar regeringen att statliga myndigheter var och en för sig inte kan upprätthålla en kostnadseffektiv kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet. Där framgår också att samverkan mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har bidragit till att de tre myndigheterna gemensamt har kunnat upprätthålla en lokal närvaro på många platser. De driver totalt över 100 servicekontor.

Kronofogden finns i dag på 37 orter. När vårt beslut är genomfört 2021 finns myndigheten på 32 orter. Vi är totalt cirka 2 100 medarbetare med en verksamhet där allmänheten och företagen har mindre behov av service. Vi skulle se positivt på att föra över vår lokala service till servicekontoren, även om den är liten. Men vi kan inte ha en utbredd närvaro i landet som exempelvis servicekontoren har.

• Vi förstärker på flera orter

Vi kommer totalt att flytta drygt 115 statliga jobb från Stockholm till Falun, Kalmar, Kristianstad, Luleå, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Visby och Östersund med anledning av det regeringsbeslut vi har fått. Förändringen för Arvika, Hudiksvall och Mora innebär ytterligare förstärkningar i Falun och Sundsvall samt förstärkningar även i Gävle och Karlstad.

Sammantaget innebär detta att vi får bättre förutsättningar att långsiktigt bedriva verksamhet på dessa orter, vilket också ger långsiktiga statliga jobb på flera orter av varierande storlek utanför Stockholms län.

Christina Gellerbrant Hagberg

Rikskronofogde

Artikeltaggar

ArvikaChristina Gellerbrant HagbergDebattFörsäkringskassanHudiksvallKronofogdenMoraPensionsmyndighetenSkatteverketStockholms länTullen