Hoppa till huvudinnehållet

Ett Sverige där anställda äger

Publicerad:
Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger lång efter, ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande, skriver Leif Tyrén med flera.
Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger lång efter, ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande, skriver Leif Tyrén med flera. Foto: Jonny Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Forskningen visar också att företagen som ägs av sina anställda inte bara blir sitt lokalsamhälle troget, utan att man också bidrar till dess utveckling – en smart hållbar tillväxt, skriver Leif Tyrén med flera.

Utanför storstäderna har 36 procent av småföretagen ägare som redan passerat pensionsåldern. Många av dessa företagare har inte släktingar som vill eller kan ta över, och man hittar heller inte externa köpare. Det handlar om 60 000 småföretag med anställda, en tredjedel av dessa tror själva att deras företag kommer att läggas ner. I dess förlängning handlar det också om levande landsbygd, om underleverantörer, skolor, dagligvarubutiker och minskade skatteintäkter när anställda söker andra arbetsmarknader.

I ett internationellt perspektiv ser vi samma eller liknande problem, skillnaden är att man börjat vidta åtgärder och därmed skapat förutsättningar för ökat personalägande. Det finns tydliga belägg (forskning) som samstämmigt visar en bild av lönsamma företag med god innovationskraft vari anställda trivs bättre. Forskningen visar också att företagen som ägs av sina anställda inte bara blir sitt lokalsamhälle troget, utan att man också bidrar till dess utveckling – en smart hållbar tillväxt.

I land efter land ser vi också hur politiken bidrar till att skapa förutsättningar för medarbetarövertagande. I USA, som ofta utmålas som en av världens mest liberala marknadsekonomier, beskrev Ronald Reagan i ett tal redan 1987 hur man såg personalägande som ”nästa logiska steg” och ”en väg som passar ett fritt folk”. Under åren har man vidtagit ett stort antal åtgärder vilket bl.a. skapat förutsättningar för s k ESOP (Employee Stock Ownership Plans) företag. I dag har 40 procent av alla anställda i privata sektorn någon form av direkt eller indirekt ägande i de företag man är anställda i.

I Frankrike lade dåvarande president François Hollande, i finanskrisens spår, grunden till medarbetarövertagande i det som kallas transfertocoops. I dag har 780 företagstransformeringar till medarbetarägda kooperativa företag räddat 21 000 arbetstillfällen i Frankrike sedan år 2012.

I Italien finns 25 000 arbetskooperativ, flest i Europa. Sedan 1985 finns speciell lagstiftning, Marcoralagen, som stödjer anställda som vill ta över det egna företaget i samband med nedläggningar och omstruktureringar.

Spanien ligger i framkant gällande medarbetarägda kooperativa företag, där världens största koncern för arbetskooperativ, Mondragonkooperativen, är motor, i dag med 270 företag som har 73 000 anställda/delägare. Hälften av företagen är ”vanliga” medarbetarägda industriföretag.

Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest innovativa länder. Men det finns ett område där Sverige ligger lång efter, ägarmodeller som lyfter fram medarbetarägande.

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare inom ledning och organisation vid Handelshögskolan i Stockholm, nu aktuell med idéskriften ”Ett Sverige där anställda äger” kommer till Karlstad under Kooperativa veckan (vecka 47). Sophies föreläsning hålls på fredag den 23 november på Innovation Park, anmälan via Värmlandskooperativen.

Frågan är, baserad på att vi i Värmland i dag leder utvecklingen mot svenska affärsmodeller för medarbetarövertagande, om vi fortsatt kan och vill utgöra lok? Vi hoppas att politiken och ”näringslivets vänner” m fl tar del av Nachemson-Ekwalls forskningsresultat, att vi tillsammans inkluderar satsningar på medarbetarövertagande i regionala strategier, att vi tillsammans jobbar för smart hållbar tillväxt åt alla.

Leif Tyrén

Värmlandskooperativen

Stefan Särnehed

OK Värmland

Ann-Kristin Johansson

Coop Värmland

Fredrik Berglöf

Riksbyggen

Hans-Owe Sundström

Folksam

Tore Olsson

HSB Värmland

Patrik Olsson

LRF Värmland

Artikeltaggar

Ann-Kristin JohanssonDebattFolksamFrançois HollandeHandelshögskolanHans-Owe SundströmHSBKooperationLeif TyrénLRFOK VärmlandPatrik OlssonRiksbyggenRonald ReaganSophie Nachemson-EkwallStefan SärnehedTore OlssonVärmlandskooperativen