Återupprätta förtroendet för digital vård

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Om förtroendet för digital vård brister riskerar vi att avgörande förbättringar och reformer i sjukvården bromsas. Det tjänar ingen på, skriver Tobias Perdahl och Sanna Siljeholm.

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. En redan ansträngd vård ska möta en växande andel äldre med stora vårdbehov. Ska vi då förvänta oss ännu sämre kvalitet och tillgänglighet i framtiden? Nej, tvärtom. Lösningen ligger i att utnyttja resurserna bättre.

Digitalisering och innovativa lösningar är nödvändiga för att skapa en tillgänglig sjukvård där alla får rätt vård i rätt tid. Samtidigt är kritiken mot digitala vårdaktörer omfattande. Nätläkare påstås vara kostnadsdrivande och den medicinska säkerheten ifrågasätts. Det riktas skarp kritik mot en omfattande och påträngande reklam som befaras leda till en medicinskt omotiverad ökning av vårdkonsumtionen.

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin och verksamhetschef Doktor 24.
Tobias Perdahl, specialist i internmedicin och verksamhetschef Doktor 24. Foto: Doktor 24

Kritiken kan inte viftas bort. Om förtroendet för digital vård brister riskerar vi att avgörande förbättringar och reformer i sjukvården bromsas. Det tjänar ingen på. Vi som vill vara med och bygga framtidens välfärdslösningar måste visa hur vi kan skapa en tillgänglig vård utan att det bidrar till överkonsumtion och överdiagnostik. Förtroendet måste återupprättas. Vi föreslår därför att alla vårdaktörer ansluter till särskilda riktlinjer.

Vård måste marknadsföras på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska självklart berätta om möjligheterna och fördelarna med digital vård men vi ska inte försöka öka kundunderlaget genom att uppmana till läkarbesök vid egenvårdsbesvär.

Sanna Siljeholm, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare Doktor 24.
Sanna Siljeholm, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare Doktor 24. Foto: Doktor 24

För att undvika onödiga vårdbesök är det avgörande att tillämpa så kallad triagering, det vill säga att patienten anvisas till rätt vårdnivå, så som egenvård, läkarbesök eller akutvård. Triagering upprätthåller legitimitet och effektivitet i sjukvårdssystemet samtidigt som patienten får hjälp till ett vårdbesök som är anpassat efter behovet.

Samhället ska kunna lita på att digitala vårdaktörer inte försöker utnyttja kryphål i systemet genom att ta betalt för egenvårdsärenden. Undvik också att triageringen utförs av vårdens dyraste resurs; läkarna. Den tekniska utvecklingen på området går fort och i dag finns möjlighet till bland annat automatisk digital triagering enligt samma riktlinjer som tillämpas av 1177.

Digitala vårdgivare bör också följa Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) riktlinjer om antibiotikaförskrivning och vilka diagnoser som lämpar sig för digitala besök.

Digitala vårdlösningar är avgörande för utvecklingen av en tillgänglig och resurseffektiv sjukvård av högsta kvalitet. Vi uppmanar våra branschkollegor att ansluta till våra förslag.

Tobias Perdahl

Specialist i internmedicin och verksamhetschef Doktor 24

Sanna Siljeholm

Specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare Doktor 24

Artikeltaggar

DebattDoktor 24Sjukvård

Läs vidare