Hoppa till huvudinnehållet

Uppmuntra kompetenshöjande insatser

Publicerad:
Det är i första hand inte långa universitetsutbildningar som behövs. Snarare är det kortare kurser riktade mot särskilda kunskaper som de anställda behöver för att utvecklas med jobbet, skriver Fredric Skälstad.
Det är i första hand inte långa universitetsutbildningar som behövs. Snarare är det kortare kurser riktade mot särskilda kunskaper som de anställda behöver för att utvecklas med jobbet, skriver Fredric Skälstad. Foto: OLA TORKELSSON / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För företagen borde det vara lika lönsamt att investera i en medarbetares kompetens som det är att investera i en maskin, skriver Fredric Skälstad.

Den nya tekniken och globaliseringen av världsekonomin förändrar vårt samhälle i grunden. Inte minst arbetsmarknaden omvandlas i snabbt takt. Många jobb är på väg att försvinna. Vissa yrken och yrkesroller kommer inte att behövas i framtiden.

Men är det någonting negativt? Inte nödvändigtvis. Allt handlar om hur vi hanterar utmaningen. Att se till att alla som bor i vårt land blir vinnare på teknikutvecklingen borde vara högst upp på den nya regeringens agenda, oavsett vilka partier som får i uppdrag att leda landet.

Utan tvivel kommer allas möjlighet att delta i det livslånga lärandet vara avgörande för hur väl den nya regeringen lyckas. Antalet arbetstillfällen kommer sannolikt inte att minska. Tvärtom, samtidigt som gamla jobb försvinner skapas nya möjligheter.

Ofta sker förändringen inom arbetsplatsen som en del av företagets strävan att bli mer effektivt. Faktum är att svenska företag är bland de bästa i världen på att ta till sig ny teknik för att förbättra sin produktivitet. Det är i sig bra, eftersom näringslivet på så sätt fortsätter att vara konkurrenskraftigt. Men för att hänga med i utvecklingen måste många medarbetare lära om, lära nytt och fylla på med kunskap.

Det är i första hand inte långa universitetsutbildningar som behövs. Snarare är det kortare kurser riktade mot särskilda kunskaper som de anställda behöver för att utvecklas med jobbet. En undersökning från forskaren Gabriel Heller-Sahlgren, verksam vid London School of Economics, visar att yrkesrelaterad vuxenutbildning, till exempel personalutbildningar och utbildningar inom Yrkeshögskolan, leder till högre inkomster och lägre risk för arbetslöshet.

Vår uppmaning till den tillträdande regeringen är därför att förbättra incitamenten för både individer och företag att investera i just sådana kompetenshöjande insatser. Individer borde till exempel få möjlighet att göra avdrag på skatten för köp av utbildningar, på samma sätt som de kan göra Rot- och Rut-avdrag. För företagen borde det vara lika lönsamt att investera i en medarbetares kompetens som det är att investera i en maskin.

Omställningen på arbetsmarknaden är inte bara oundviklig, utan nödvändig. Effektiva och välmående företag skapar vårt lands välstånd. Det är politikens roll att skapa rätt förutsättningar så att alla svenskar ska känna sig trygga i förändringen, väl medvetna om att det alltid finns fler chanser till kunskap.

Fredric Skälstad

Branschchef på Almega Utbildningsföretagen

Artikeltaggar

Almega UtbildningsföretagenDebattFredric SkälstadGabriel Heller-SahlgrenLondon School of EconomicsYrkeshögskolan