Public service för alla

Ledare
PUBLICERAD:
Gör om public service.
Foto: Jessica Gow/TT
Från årsskiftet kommer ingen undan public service. Den tid då det åtminstone krävdes att man hade en tv-apparat för att behöva betala för statstelevisionen är då förbi. Nu skall den finansieras via skattsedeln.

Endast Sverigedemokraterna opponerade sig mot att public service cementeras i sin nuvarande form. Inte ett enda borgerligt parti mäktade med att rösta mot ens på grund av den skattehöjning som förslaget de facto innebär. Det finns inget gott skäl till varför Skatteverket skall tvinga av medborgarna pengar för Sveriges Televisions, Sveriges Radios och Utbildningsradions verksamhet. Medborgarna förtjänar att själva välja vilka medier de vill betala för.

En stor del av de borgerliga väljarna är medvetna om public services kraftiga slagsida åt vänster. Gång efter gång går public service över gränsen för vad god smak och media-etik bör tåla – och slagen är alltid riktade högerut. Av oklar anledning klarar dock inte något av de borgerliga partierna av att driva denna kritik politiskt.

Därtill utgörs en oproportionerligt stor del av programinnehållet i framför allt SR och SVT av hopp och lek-program. På vilket sätt är det public service? Flera av programmen är av hög kvalitet, men det ändrar inte frågan om vad public service skall ägna sig åt. De flesta är överens om att politiskt vinklad verklighetsskildring inte är svaret. I andra länder har public services agerande lett till åtgärder för att garantera opartiskheten och kvaliteten. I Sverige viftas kritiken bort.

Hela diskussionen om public service utgår från föreställningen att svenskarna med nödvändighet skall konsumera just dessas utbud. Det gäller inte minst den parlamentariska public service-kommitténs bedrövliga slutbetänkande som presenterades tidigare i år. Där beskrivs det som en demokratisk nödvändighet att public service når så många som möjligt. Inte att medborgarna får del av en god och allsidig nyhetsbevakning utan specifikt från public service. Det politiska etablissemanget synes uppfatta ifrågasättandet som ett demokratiskt problem. Med en sådan inställning är det inte att undra på att det saknas opposition.

Att övergå till en skattebaserad finansieringsmodell för public service just nu ter sig dessutom desperat. Förändrade medievanor gör public service-bolagen mer irrelevanta för var dag som går. Det är givetvis också därför systemet ändras nu. I längden skulle det bli svårt att uppehålla licenssystemet när allt färre nyttjar tjänsterna. Det är något särskilt med att själv tvingas betala in pengar, det gör att man ställer krav. Det klarar inte public service-företagen av att leva upp till. När pengarna tas över skattsedeln glömmer många bort det.

Varje röst för skattefinansierad public service är ett borgerligt misslyckande. Släpp den socialdemokratiska sargen och agera för väljarnas bästa. Public service både tål och förtjänar att kritiseras.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.