Hoppa till huvudinnehållet

Ompröva beslutet om nedläggningar av kronofogdekontor

Publicerad:
Vi ber myndigheten att ompröva sitt beslut och att ta hänsyn till den väl fungerande verksamhet som finns i Arvika, Mora och Hudiksvall samt de negativa konsekvenserna som beslutet innebär för orterna, skriver Åse Classon, Staffan Nilsson, Terese Bengard.
Vi ber myndigheten att ompröva sitt beslut och att ta hänsyn till den väl fungerande verksamhet som finns i Arvika, Mora och Hudiksvall samt de negativa konsekvenserna som beslutet innebär för orterna, skriver Åse Classon, Staffan Nilsson, Terese Bengard. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kronofogdemyndighetens beslut att centralisera delar av sin verksamhet går dessutom i motsatt riktning till det uppdrag myndigheten fick av regeringen i början av året: att stärka den statliga närvaron utanför Stockholm, skriver Åse Classon, Staffan Nilsson, Terese Bengard.

Arbetstillfällen är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Likaså är det viktigt att den statliga närvaron finns i hela landet och inte bara i större städer.

Vi anser att Kronofogdemyndighetens beslut att lägga ner verksamheten i Arvika, Mora och Hudiksvall och flytta 30 arbetstillfällen till större städer, går stick i stäv med intentionerna som den parlamentariska landsbygdskommittén – och därmed samtliga riksdagspartier – hade. I slutbetänkandet (SOU 2017:1) skriver landsbygdskommittén:

"Kommittén konstaterar att staten har dragit sig tillbaka från landsbygderna och allt mer koncentrerat verksamheten till tätorter och större städer. En utgångspunkt för kommitténs förslag är därför att staten måste bli mer närvarande i hela landet och att staten som arbetsgivare måste ta ett större ansvar för landsbygdernas utveckling."

Kronofogdemyndighetens beslut att centralisera delar av sin verksamhet går dessutom i motsatt riktning till det uppdrag myndigheten fick av regeringen i början av året: att stärka den statliga närvaron utanför Stockholm. Detta uppdrag borde rimligtvis gälla även andra större städer än huvudstaden.

I sin proposition för landsbygden (2017/18:179) slår regeringen fast att ”lokalisering av statliga myndigheter till mindre orter på längre sikt kan bidra till en bredare och mer dynamisk arbetsmarknad” och kan leda till ökad inflyttning till mindre orter. Spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för regeringen, konstateras det. Kronofogdemyndighetens beslut visar på bristande respekt för dessa politiska viljeinriktningar.

Kravet i Kronofogdemyndighetens utredning som beslutet grundar sig på – att verksamhet ska bedriva i tätorter med minst 20 000 invånare som har en högskola eller universitet – är ett krav som saknar skälig grund.

Vi ber myndigheten att ompröva sitt beslut och att ta hänsyn till den väl fungerande verksamhet som finns i Arvika, Mora och Hudiksvall samt de negativa konsekvenserna som beslutet innebär för orterna.

Åse Classon

Ordförande, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson

Ordförande, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Terese Bengard

Verksamhetschef, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Artikeltaggar

ArvikaDebattHela Sverige ska levaHudiksvallKronofogdenLandsbygdMoraStockholm