Replik: Vi vill ha fler, inte färre, hyresrätter

Debatt
PUBLICERAD:
Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, kan inte förutsättningarna för hyresrätten och fastighetsbranschen försämras, skriver Maria Frisk.
Foto: Christer Wik
Målsättningen med hyresförhandlingarna är att skapa långsiktigt hållbara och goda förutsättningar för hyresrättens ställning som en konkurrenskraftig boendeform på bostadsmarknaden, skriver Maria Frisk.

Svar till Marcus Kjellin (NWT 7/11).

Det råder akut brist på hyreslägenheter i 240 av landets 290 kommuner. Det kan tyckas paradoxalt att det byggs så få hyreslägenheter, trots att efterfrågan och behovet är så stort. Bostadsbyggandet förväntas dessutom att minska drastiskt under kommande år. Fastighetsägarnas målsättning är att skapa rimliga villkor för den som långsiktigt vill investera i och äga hyresfastigheter.

För att det ska vara möjligt måste hyresutvecklingen följa med i den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det kommer att ge oss fler hyresrätter än vad vi annars skulle få och bibehålla de som i dag är hyresrätter, vilket är bra för alla som inte har lyckan att ha stått i bostadskö i åratal.

Marcus Kjellin vill se en anpassning av hyran efter hyresgästernas plånböcker. Det skulle kunna tolkas som att han vill att marknadshyra ska införas, men det är nog snarare ett uttryck för att han inte tycker att bostadsmarknaden fungerar i dag. Och det gör den inte heller. De hemlösa blir fler, trångboddheten ökar, boendesegregationen tilltar och allt fler personer med framförallt ekonomiska problem vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att skaffa en bostad.

Det historiska receptet med en generell bostadspolitik lika för alla kompletterat med att bygga mer och helst också ”enkelt och billigt” ger inte längre bostäder till de mest utsatta hushållen. Det behövs nya, riktade åtgärder som hjälper de mest utsatta på bostadsmarknaden och som främjar social rörlighet. Utgångspunkten måste vara enskildas behov. Våra medlemsföretag verkar mitt i denna utveckling och bidrar till värdefulla insatser, men ser också att dagens lösningar inte räcker.

Ansvaret för det ligger på politiken, men jag är säker på att både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna kan vara behjälpliga i en diskussion om en ny bostadspolitik. Vi är troligtvis också överens om att det övergripande bostadssociala ansvaret måste tas av den offentliga sektorn, inte av enskilda näringsidkare. Det finns ingen annan bransch som uppmanas ta det ansvaret på samma sätt. Ingen annan bransch styrs heller av kostnadsutvecklingen i den specifika branschen. Däremot är kostnadstäckning över tiden ett krav för att branschen överhuvudtaget ska finnas.

Målsättningen med hyresförhandlingarna är att skapa långsiktigt hållbara och goda förutsättningar för hyresrättens ställning som en konkurrenskraftig boendeform på bostadsmarknaden. I det ingår givetvis att hyresnivån ska upplevas som rimlig och förutsägbar även av hyresgäster. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, kan inte förutsättningarna för hyresrätten och fastighetsbranschen försämras.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.