Unga, äldre och utrikesfödda är heta på arbetsmarknaden i Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Allt fler utlandsfödda får en chans i det lokala arbetslivet. Var tionde medarbetare i Värmlands län är nu född utanför Sverige, och denna grupp har ökat med 26 procent i vår bransch under åren 2011-2016, skriver Martina Elfgren Lilja och Eva Domanders.

Arbetsmarknaden i Värmland förändras. Många jobb försvinner, samtidigt som nya tillkommer och andra står tomma år efter år. När företag och offentlig sektor söker kompetens med ljus och lykta får allt fler chansen till en ny karriär. Särskilt unga, utlandsfödda och seniorer har numera anledning att vara optimister. Det är slutsatsen när vi sammanställt SCB-statistik över hur kompetensföretag utvecklas på den lokala arbetsmarknaden i Värmland.

Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen) organiserar företag inom bemanning, rekrytering, omställning och andra HR-tjänster. För att få en tydligare bild av utvecklingen av vår bransch och lokala arbetsmarknader har vi bett SCB sammanställa statistik över hur företag och medarbetare i våra branscher utvecklats under åren 2011-2016.

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör, Kompetensföretagen.
Foto: Kompetensföretagen

I Värmland ser vi tre tydliga trender:

1. Många unga börjar arbetslivet som konsulter. I Värmlands län är 34 procent av våra medarbetare under 25 år. Det innebär att de får se flera olika arbetsplatser och utvecklas snabbt, samtidigt som de har kollektivavtal och försäkringar på första jobbet.

2. Allt fler äldre stannar i arbetslivet som konsulter. I Värmlands län har våra medarbetare över 65 ökat med 240 procent mellan 2011 och 2016, och länet har betydligt fler arbetande seniorer än landet i snitt. Gruppen arbetande seniorer är viktig att locka särskilt för offentlig sektor, men många arbetande pensionärer föredrar att ha bemanningsföretag som arbetsgivare med mer frihet och makt över den egna tiden.

3. Allt fler utlandsfödda får en chans i det lokala arbetslivet. Var tionde medarbetare i Värmlands län är nu född utanför Sverige, och denna grupp har ökat med 26 procent i vår bransch under åren 2011-2016.

Eva Domanders, styrelseordförande, Kompetensföretagen.
Foto: Håkan Målbäck

2016 var nästan 3 000 personer anställda i kompetensföretag i Värmland, och vi uppskattar att vi därutöver rekryterar runt dubbelt så många årligen till andra arbetsgivare i regionen. Våra medlemmar stöttar det lokala näringslivet med att lösa kompetensproblem och genom att erbjuda mer flexibla scheman och arbetssätt lockar vi senior kompetens tillbaka till skolan och vården.

I dag är företag inom omställning, rekrytering och bemanning centrala för att få regionens arbetsmarknad att fungera, för såväl individer som arbetsgivare. Efterfrågan på kompetens och innovation är fortsatt stor, och vi ser fram emot att jobba för ett ännu mer inkluderande arbetsliv på i Värmland.

Martina Elfgren Lilja

Tf förbundsdirektör, Kompetensföretagen

Eva Domanders

Styrelseordförande, Kompetensföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.