Land med kraftlös energipolitik

Ledare
PUBLICERAD:
Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn.
Foto: Adam Ihse/TT
Sverige påstås ofta vara en global förebild på klimatområdet. Vi är beviset på att klimatnytta inte bara kan kombineras med utan också öka ekonomisk tillväxt. Precis som på migrationsområdet ser dock Sverige ut att gå från självutnämnd förebild till faktiskt varnande exempel.

Elbristen är inte ett dystopiskt framtidsscenario utan en realitet. Inte så att Svenska kraftnät ännu har tvingats stänga av delar av elnätet – något som dock kan komma att ske i vinter – men bristen på el gör att investeringar har uteblivit. Därmed går vi också miste om arbetstillfällen, inkomster för enskilda och skatter för det allmänna.

Problemet är mångfacetterat. Det handlar om dels mängden el som produceras, dels elnätens utformning. Men minst lika mycket om att vi länge har saknat en faktisk energipolitik. Istället har vi lutat oss mot miljö- och klimatpolitiken och hoppats att det skall lösa sig. Det har det givetvis inte gjort.

Sverige behöver kärnkraft, eller en liknande pålitlig energikälla som vi kan placera var vi vill. Svensk el produceras till stor del i norr där älvarna utgör en naturlig energikälla. Men elen konsumeras framför allt i södra Sverige dit befolkningen är koncentrerad. Att flytta el långa sträckor är behäftat med avsevärda svårigheter. Därtill är vattenkraften i älvarna utbyggd till den grad vi är villiga att acceptera.

Sol- och vindkraft är utmärkta energikällor på sina egna sätt, men de är verkligen inte problemfria. Ett exempel är att det är omöjligt att garantera produktionen. Om solen och vinden uteblir stannar produktionen. Utöver produktionssäkerheten kan kärnkraften dessutom producera el i mängder som sol- och vindkraft inte klarar av och på platser som vattenkraften inte kan.

Kärnkraften är förvisso inte förnyelsebar, men den har inga utsläpp att tala om. Nästa generations reaktorer kommer dessutom att kunna köras på det använda kärnbränsle som redan finns. Därmed undviks ytterligare uranutvinning, en verksamhet som ofta för med sig betydande miljöproblem.

Det märks ett slags stolthet när stora internationella företag som Facebook och Amazon väljer att etablera serverhallar i Sverige. Men de kräver enorma mängder energi. Mälarenergi har uppgett att e-handelsföretaget Amazons serverhall i Västerås drar lika mycket ström som en stor stad (P4 Västmanland 30/10). Sådana etableringar kan i princip inte göras utan investeringar i elnätet längre. Kapaciteten är intecknad nära nog överallt och den minskande energiproduktionen som följer på nedläggningar av kärnkraftsreaktorer och kraftvärmeverk gör att leveranssäkerheten minskar.

Att detta har tillåtits inträffa i en industrination som Sverige är skamligt. Istället för att säkerställa att vi producerar tillräckligt med el och att näten kan distribuera den effektivt har politikerna hoppats att detta löser sig självt. Genom att subventionera andra energislag har de samtidigt gjort det olönsamt med kärnkraft och kraftvärme vilket lett till den minskande energiproduktionen. Dessutom driver de på omställning av såväl industri som transporter till elbaserade alternativ vilket ökar behoven.

Därför kan inte ens den befintliga industrin göra nya investeringar i erforderlig utsträckning och människor riskerar att få elen bortkopplad när det är som allra kallast. Ett allvarligt misslyckande.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.