Hoppa till huvudinnehållet

Ta bort skadligt regelkrångel för företagen

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige har inte råd att hålla näringslivet och dess tillväxtpotential tillbaka med onödigt, omotiverat och för Sveriges ekonomi direkt skadligt regelkrångel, skriver Tobias Andersson och Mattias Bäckström Johansson.

Nyligen släppte OECD sin undersökning Regulatory Policy Outlook 2018 som föga förvånande var en bitter läsning. Sedan den förra undersökningen från 2015 har Sverige hamnat på efterkälken sett till vårt arbete med regelförbättring och styrning. Vi ligger i dag under genomsnittet inom OECD på ett par av de berörda måttstockarna som tas upp i undersökningen. Under de tre år som gått sedan den senaste undersökningen har inga svenska förbättringar ägt rum vilket bör ses som ett kvitto på den avgående regeringens misslyckande inom näringspolitiken.

Dessa deprimerande data blir än mer oroväckande med tanke på att vår tillväxt nyligen skrivits ner och att vi under 2017 hade den lägsta tillväxten i BNP per person i hela EU. Givet den problembilden har inte Sverige råd att hålla näringslivet och dess tillväxtpotential tillbaka med onödigt, omotiverat och för Sveriges ekonomi direkt skadligt regelkrångel.

Det är uppenbart att det omgående krävs politiska åtgärder på området. Därför är det glädjande att OECD-undersökningen bland annat belyser vad Sverigedemokraterna tidigare varit inne på gällande behovet av utökad transparens i arbetet med regelförenklingar. Det behovet har enligt undersökningen dessutom ökat som en konsekvens av vår allt mer högteknologiska och globala marknad som gör det svårare att bedöma riskerna med, och konsekvenserna av, fattade beslut på området.

Initialt måste vi systematisera regeringens och förvaltningsmyndigheternas arbete med regelförenkling och prioritera arbetet med förenkling och sanering av betungande regler för företag, skriver Mattias Bäckström Johansson (bilden) och Tobias Andersson.
Initialt måste vi systematisera regeringens och förvaltningsmyndigheternas arbete med regelförenkling och prioritera arbetet med förenkling och sanering av betungande regler för företag, skriver Mattias Bäckström Johansson (bilden) och Tobias Andersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi är övertygade om att våra förslag på riktigt hade kunnat förbättra den rådande problematiken. Initialt måste vi systematisera regeringens och förvaltningsmyndigheternas arbete med regelförenkling och prioritera arbetet med förenkling och sanering av betungande regler för företag.

Genom att förlita sig på den kompetens som finns inom näringslivsorganisationerna kan vi lyssna in vilka regler som upplevs vara de mest destruktiva och därefter ge departement och myndigheter i ansvar att se över dem och återkoppla när så är gjort till riksdagen. För det krävs dock politisk vilja och mod att ta tag i det tillväxthämmande regelträsk som i dag återfinns. Utöver det måste vi även säkerställa att ordentliga konsekvensutredningar genomförs innan framtida beslut på området fattas.

Tyvärr påminner undersökningen oss om vad vi redan vet, att Sverige i dag aktivt begränsar tillväxtpotentialen i våra företag. Genom att se över redan existerande regelkrångel och åtgärda det samtidigt som vi säkerställer att ytterligare regelförsämringar görs kan vi på riktigt skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv och konkurrera på mer lika villkor globalt.

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamöter i näringsutskottet

Artikeltaggar

DebattEUFöretagandeFöretagsklimatMattias Bäckström JohanssonOECDSverigedemokraternaTobias Andersson