Replik: Sluta fabulera kring antalet vargar i Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Varför inte istället acceptera att varg på skogen innebär vissa förändringar och anpassa jakten efter det, undrar Jan Bergstam.
Foto: Åsa Eneljung
Visserligen har förbundet i avtalet med staten avsagt sig att sprida objektiv information om varg, men det innebär väl inte att förbundets företrädare ska sprida direkt felaktig information, skriver Jan Bergstam.

Svar till Anders Olsson (NWT 20/10).

Antalet vargar i Värmland måste minskas, skriver Jägareförbundets ordförande i Värmland Anders Olsson i ett inlägg i den värmländska rovdjursdebatten som var införd i NWT den 20 oktober. Han menar att den värmländska vargpopulationen är för tät. Som bevis för denna förtätning hävdar han att länet berörs av 33 vargrevir, antingen med familjegrupper eller med revirmarkerande par.

När jag läser den officiella slutrapporten från Viltskadecenter från förra vinterns inventering ser jag att Värmland berördes av 26 vargrevir i slutet av inventeringsperioden. Anders Olssons påstående om 33 revir är alltså sju för många.

Av de 26 reviren är 14 gränsrevir som delas med antingen Norge eller Örebro län. För att få rätt uppfattning om hur många vargar ett län har räknas gränsreviren med hälften till vardera länet/landet de överlappar. Av de 14 gränsreviren räknas således sju till Värmland. Det finns alltså 19 revir i länet, fördelade på nio familjegrupper och tio vargpar. Jag läser att Olsson möjligen kan tänka sig ett till två revir i Värmland, så jag förstår att även 19 revir är för många i hans värld.

Enligt Naturvårdsverkets nationella fördelning av familjereviren ska Värmland ha minst elva familjer inklusive eventuella delade revir. Värmland hade nio. Sex vargpar fanns inom länet, åtta delades med Norge och Örebro. Det ger 10 till länet.

Jägareförbundet har ett indirekt ansvar för våra vilda djur eftersom förbundet sedan 1938 har ett så kallat allmänt uppdrag av staten och för det får ett bidrag på cirka 54 miljoner årligen. Visserligen har förbundet i avtalet med staten avsagt sig att sprida objektiv information om varg, men det innebär väl inte att förbundets företrädare ska sprida direkt felaktig information.

Jag ser också att Anders Olsson lägger ansvaret på vargen för att det finns lediga platser i jaktlagen som är svåra att fylla. Han menar att många inte längre anser det meningsfullt att jaga med varg på skogen. Har det aldrig kommit för Anders Olsson att jakt är en av flera andra fritidsaktiviteter, även i Värmland. Det är väl inte en mänsklig skyldighet att jaga.

Han hävdar vidare att de värmländska vargarna dödar fler älgar i år än vad jägarna skjuter denna höst. Han skriver att det ska skjutas drygt 3 000 älgar, men det är väl drygt 4 000 som gäller i höst. Vargarna i ett revir tar cirka 120 älgar per år, oavsett om det finns valpar eller inte. Värmland har 12 egna vargrevir och 14 delade revir. De 12 egna tar cirka 1 400 älgar, de 14 delade reviren cirka 850 i Värmland. Alltså tar vargarna endast drygt hälften så många älgar som vad jägarna skjuter. Men det är klart, om felaktiga siffror används kan man få till vilka scenarier man vill.

Jägareförbundet borde också sluta luta sig mot ”de socioekonomiska konsekvenserna för de människor som bor och verkar på landsbygden”. Varför inte istället acceptera att varg på skogen innebär vissa förändringar och anpassa jakten efter det? Även andra förändringar har skett. Antalet jaktbart vilt har ökat liksom jakttidernas längd för bland annat älg. Några konsekvenser för landsbygden än jaktliga är svårt att se. I princip har angreppen på tamdjur upphört i länet.

Jägareförbundet hänvisar ofta till riksdagsbeslut för egna syften. Riksdagen har bestämt att Sverige skall ha en livskraftig vargstam. Det borde Jägareförbundets ordförande i Värmland ta fasta på istället för att fabulera kring siffror och bidra till värmländsk stôllighet.

Jan Bergstam

Ordförande, Svenska Rovdjursföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.