Vi kan inte hålla gränsen

Ledare
PUBLICERAD:
Ett ubåtstorn, detta tillhörigt svenska HMS Gotland.
Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix/TT
Det är en händelse som ser ut som en tanke att det nästan på dagen 37 år efter den sovjetiska ubåten U 137:s (som egentligen hette S-363) grundstötning i Karlskrona skärgård presenteras uppgifter om att en främmande ubåt i somras siktades inne i Stockholms skärgård. Det var i samband med att en grupp barn skulle lära sig att segla optimistjollar som ett flertal observationer gjordes, bland annat så filmades vad som på håll ser ut som ett ubåtstorn med en mobilkamera.

Vad som reser frågetecken är att det hela skedde i fullt dagsljus och att den påstådda farkosten sedan var synlig i cirka 20 minuter. Om det vore främmande makt, varför skulle man ta en sådan oerhörd risk? En förklaring kulle förstås kunna vara att något gått snett så att de helt enkelt blivit tvungna att gå i ytläge. En annan är att det var medvetet gjort för att testa de svenska reaktionerna.

Men det var kanske ingen ubåt. Under fredagskvällen gick Försvarsmakten ut och tillbakavisade uppgifterna att det skulle ha rört sig om en främmande ubåt. De vill dock inte gå in på vad det var, vilket i och för sig också reser frågetecken. Uppenbarligen vet de var det var, men vill av en eller annan anledning inte berätta om det. Något var det ju, vilket både vittnesmål och film visar. Kan det ha varit något underrättelserelaterat, eller rent av någon privatägd farkost?

Det skulle också förklara varför politikerna i riksdagens försvarsutskott aldrig blev informerade, något de annars krävde under fredagen. Fanns det inget främmande att rapportera så fanns det inte.

I oktober 2014 gjordes också ett antal observationer och andra indikationer på ubåtskränkningar i Stockholms skärgård, där dock den starkaste indikationen senare visade sig vara ett misstag. Men det satte då fingret på hur undermålig vår beredskap för ubåtskränkningar var, och den har inte blivit mycket bättre på fyra år. Vi har helt enkelt avhänt oss den förmågan och det kommer att ta tid att återhämta den. Tillbaka till hur det såg ut efter 1980-talet kommer vi nog aldrig.

I princip så är det fri tillgång till svenskt vatten för den som kan och vill ta sig in utan att upptäckas. En gång i tiden så hade vi fast bevakning, minlinjer och andra befästningar som hade chans att upptäcka en inkräktare. Allt detta är nu borta. Inte heller går det att täcka upp med rörlig bevakning. Det räcker det fåtal av fartyg som marinen förfogar över inte till för. Och om främmande undervattensaktivitet skulle upptäckas så har vi väldigt lite att bekämpa den med. Ubåtsjaktversionen av Helikopter 14 (NH90) har varit både kraftigt försenad och fördyrad.

Dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin (C) kunde då det begav sig med trovärdighet säga "håll gränsen" i samband med grundstötningen 1981. Det kan tyvärr inte hans efterföljare göra.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.