Låt oss utveckla – inte avveckla – fastighetsföretagandet

Debatt
PUBLICERAD:
Eftersom vi behöver hyresrätten på bostadsmarknaden är fastighetsföretag är en viktig del av näringslivet som måste ges förutsättningar att utvecklas i hela landet. För att det ska vara möjligt måste hyresutvecklingen följa med i den allmänna ekonomiska utvecklingen, skriver Maria Frisk.
Foto: Maja Suslin/TT
En negativ hyresutveckling är ett stort problem för dem som driver fastighetsföretag långsiktigt, och i förlängningen drabbar det också hyresgästerna, skriver Maria Frisk.

Hyresrätten är ofta det första steget på in på bostadsmarknaden, som gör det möjligt att prova på en ny ort med nytt jobb eller att flytta ihop, eller separera från, sin kärlek. I tider av diskussioner kring amorteringskrav och bostadsbubblor står dessutom hyresrätten fri, utan krav på kontantinsats eller risktagande. Hyresrätten behövs på bostadsmarknaden och för att det fortsatt ska vara så, behöver förutsättningarna för fastighetsföretagande bli bättre.

Till fastighetsföretagandets vardag hör hyresförhandlingar. Dels sker årsvisa förhandlingar, men också specifikt vid ombyggnationer eller renoveringar. Många fastighetsföretagare upplever en frustration över att hyran inte bestäms av vad människor har behov av och vill betala utan istället av hyresgästföreningen. Enligt lag ska hyran motsvara hyresgästernas värderingar – inte deras betalningsförmåga eller hyresvärdens ekonomi.

Men genom hyresförhandlingslagen har hyresgästföreningen i princip fått ett veto mot hyreshöjningar. Det går inte att tvinga fram en förhandlingslösning. Om inte slutbudet från hyresgästföreningen accepteras av fastighetsägaren återstår för fastighetsägaren att frånträda förhandlingen och låta frågan avgöras av hyresnämnden. Ofta med långa tidskrävande processer.

Få andra branscher inom näringslivet begränsas på det här sättet. Eftersom vi behöver hyresrätten på bostadsmarknaden är fastighetsföretag är en viktig del av näringslivet som måste ges förutsättningar att utvecklas i hela landet. För att det ska vara möjligt måste hyresutvecklingen följa med i den allmänna ekonomiska utvecklingen. Kostnadstäckning och övrig ekonomisk utveckling i samhället är en given utgångspunkt för förhandlingarna.

Den svenska ekonomin förväntas, enligt Riksbanken, utvecklas väl även under 2019 med stigande kostnader och räntor som följd. Bruttonationalprodukten (BNP) spås öka med drygt 4,5 procent medan kostnaderna, mätt med konsumentprisindex (KPI), förväntas öka med drygt 2,5 procent. I flera år av realt fallande hyresnivåer det viktigt med en annan utveckling under 2019. En negativ hyresutveckling är ett stort problem för dem som driver fastighetsföretag långsiktigt, och i förlängningen drabbar det också hyresgästerna.

Målsättningen med hyresförhandlingarna är att skapa långsiktigt hållbara och goda förutsättningar för hyresrättens ställning som en konkurrenskraftig boendeform på bostadsmarknaden. I det ingår givetvis att hyresnivån ska upplevas som rimlig och förutsägbar även av hyresgäster. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, kan inte förutsättningarna för branschen försämras successivt. Istället behöver fastighetsföretag få utveckla och förbättra sitt utbud på bostadsmarknaden.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.