Bilbranschen är inte problemet, utan en del av lösningen

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Människor värdesätter möjligheterna och friheten som bilen skapar – samtidigt som de konsumerar andra transportsätt, så som cykel och, där den finns, kollektivtrafik, skriver Tommy Letzén.
Foto: Fredrik Stehn
Trots att antalet bilar växer och transporterna av varor vi köper via nätet ökar, så minskar utsläppen i absoluta tal, skriver Tommy Letzén.

Den 28 oktober är det Bilens dag. Då firar vi bilen, och alla möjligheter den ger. Aldrig förr har den enskilda människan varit så mobil. Vi lever i en tid där människor enkelt kan förflytta sig kortare sträckor i vardagen och göra längre resor både i jobbet och på fritiden.

Bilen är grunden för den fria mobiliteten. 80 procent av alla resor görs med bil i Sverige, sett till sträcka. Mönstret är liknande i övriga Europa. Det säljs fler bilar än någonsin. Människor värdesätter möjligheterna och friheten som bilen skapar – samtidigt som de konsumerar andra transportsätt, så som cykel och, där den finns, kollektivtrafik.

Ibland hörs röster om att resandet måste minska, oftast med förevändningen att transporterna skadar miljön. En del politiker och intresseorganisationer pekar ut bilen som en miljöbov och det talas om att bilismen måste bromsas. Avstängda gator, färre parkeringsplatser, skatter och pålagor ska hindra människor från att köra bil. Men att på det sättet skapa motsättningar mellan den fria mobiliteten och miljöförbättringar leder helt fel.

Trots att antalet bilar växer och transporterna av varor vi köper via nätet ökar, så minskar utsläppen i absoluta tal. År 2016 var utsläppen från personbilar 19 procent lägre än 1990 (Naturvårdsverket). Detta är möjligt tack vare att effektivare motorer, lättare material, lägre luftmotstånd och allt högre andel biobränsle i tanken.

De tekniska framstegen går allt snabbare och bilarna blir bättre, även ur miljösynpunkt. Diesel kan redan i dag ersättas av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och biogas kan användas istället för bensin. Elbilar blir allt vanligare och batterierna effektivare. Kanske har även bränsleceller en viktig roll att spela bland framtidens drivmedel, och runt kröken väntar helt nya syntetiska bränslen som vi inte ens känner till idag.

Vi måste få till en mer faktabaserad diskussion, där vi tydligt skiljer ut miljöfrågorna. Dieseltekniken är med sin bränsleeffektivitet fortfarande en del av lösningen för att nå lägre koldioxidutsläpp och FN:s klimatmål. De skadliga kväveoxiderna ligger i moderna fordon långt under gränsvärden.

För att lösa frågorna kring framtidens mobilitet måste vi använda oss av alla tillgängliga tekniker. Det krävs långsiktiga spelregler, både för branschen och för konsumenterna. Bilägarna måste veta att de gör ett bra val när de väljer en miljövänligare bil, och våga lita på att förutsättningarna inte ändras under bilens levnadstid.

Sverige är en liten marknad och fordon omfattas av samma regelverk i hela EU. Nya krav måste harmoniseras med andra länder. Politiker och ansvariga myndigheter måste ta sitt ansvar. Den viktigaste framtidsutmaningen ligger i beslut om förutsättningar för tillverkning av både bilar och bränsle.

Fri mobilitet är en mänsklig rättighet, men den ska inte tas för given. Därför firar vi Bilens dag den 28 oktober.

Tommy Letzén

Vd, Motorbranschens Riksförbund, MRF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.