Slutreplik: Grönmålade skatter hämmar den gröna omställningen

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Klimathotet är en global angelägenhet. Därför är det positivt när länder tillsammans utformar regelverk och handelssystem som syftar till att bidra till de klimat- och miljömålen, skriver Robert Lönn.
Foto: Ernst Henry Photography
Svenskt Näringsliv vill verka för att företag i Sverige ska uppmuntras till att göra investeringar i miljöfrämjande teknologi som möjliggör att dessa företag får en starkare konkurrenskraft och kan vara goda exempel, skriver Robert Lönn.

Svar till Anders Andersson (NWT 17/10)

Klimathotet är kanske den enskilt största utmaningen som vi tillsammans står inför och därför måste vi vidta åtgärder som gör skillnad. Om vi ska lyckas krävs det att vi använder miljöstyrmedel som ger en verklig effekt på de miljöproblem som ska åtgärdas. Utgångspunkten måste vara att precisera det miljöproblem som måste åtgärdas, exempelvis en viss typ av utsläpp eller ämne, för att därefter välja ett ändamålsenligt styrmedel givet det mål som ska uppnås.

Det är motiverat att ha en miljöskatt om den är ändamålsenlig och funktionell relativt andra miljöstyrmedel, men att grönmåla fiskala skatter hjälper inte miljön och minskar konkurrenskraften och utrymmet för företag i Sverige att göra miljöinvesteringar.

Konkurrenskraftiga och innovativa företag är nödvändiga för att klara den gröna omställningen. Svenskt Näringsliv vill verka för att företag i Sverige ska uppmuntras till att göra investeringar i miljöfrämjande teknologi som möjliggör att dessa företag får en starkare konkurrenskraft och kan vara goda exempel. Att möjliggöra goda villkor för företag i Sverige innebär att fler företag väljer att producera sina varor i Sverige istället för i länder som har lägre miljökrav.

Klimathotet är en global angelägenhet. Därför är det positivt när länder tillsammans utformar regelverk och handelssystem som syftar till att bidra till de klimat- och miljömålen. Gemensamma överenskommelser i kombination med goda förutsättningar för tekniskt framåtskridande är viktiga nycklar för att nå hållbar utveckling.

Att ensidigt införa mer handelsprotektionism gentemot importerade varor är varken möjligt eller önskvärt. Värnad frihandel är särskilt angeläget i tider av allt fler hinder i den internationella debatten. Då det gäller skatteväxling mellan arbetsskatter och miljöskatter framgår det av mitt senaste debattinlägg att det är en god tanke i teorin men att det inte funkar i praktiken. Den omfattande analysen i Skatteväxlingskommitténs betänkande visade på försumbara miljöeffekter men välfärdsförlust på 4 miljarder kronor. Storleken på skattebaserna skiljer sig markant och basen för miljöskatter är instabil eftersom intäkterna från en verklig miljöskatt minskar vid ändrat beteende.

De miljöstyrmedel som används måste vara effektiva och på riktigt bidra till att rädda vår värld. Det är vägen framåt för att utveckla välståndet i samklang med hållbar miljö.

Robert Lönn

Skattejurist, ansvarig för energi- och miljöskatter, Svenskt Näringsliv

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.